svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ติวเข้ม"มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ"รับโควิดคลี่คลาย

05 กันยายน 2564
222

พะเยา - โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา จัดอบรม "มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ" รองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลาย

วันที่ 5 กันยายน 2564 ที่สวนสมเด็จย่า 90 บริเวณชายกว๊านพะเยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่สมัครใจเข้าฝึกอบรม “ มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ “ ได้ลงพื้นที่ เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ติวเข้ม"มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ"รับโควิดคลี่คลาย

นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวว่า การอบรมฯนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนพะเยา ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา (มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดี ในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพะเยา

ติวเข้ม"มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ"รับโควิดคลี่คลาย


นายเจนต์ กล่าวต่อไปว่า นักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าอบรม 2 วัน ที่บริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และบริเวณสวนสมเด็จย่า 90 ซึ่งจะเป็นภาคทฤษฎี ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และข้อมูลการท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องใช้ การทำเวิร์คช็อป เพื่อทดสอบว่านักเรียนที่เข้ารับการอบรมนั้น มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือไม่ การทำเวิร์คช็อป การผลัดกันฝึก เพื่อทดสอบว่านักเรียนที่เข้ารับการอบรมนั้น มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยการผลัดกันฝึกถามและฝึกตอบ เพื่อสร้างความมั่นใจและความชำนาญในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และวันที่ 2 จะเป็นลงพื้นที่จริง เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเข้าอบรม และเชื่อว่าหลังการระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง มีการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเป็นปกติ มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ จะมีโอกาสได้ทำหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแทนคนพะเยาโดยรวม 

 

ติวเข้ม"มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ"รับโควิดคลี่คลาย

โดย นพพร ทาทาน / พะเยา