background-defaultbackground-default
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้มลาบรี-ชนเผ่า550คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานถึงบ้านในพื้นที่อยู่อาศัยของมลาบรีหรือตองเหลือง และกลุ่มชนเผ่าชาวไทยภูเขาและคนพื้นเมือง 550 คน ระบุแม้อยู่ในพื้นที่ห่างกัน แต่หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

       

 

        ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้มลาบรี-ชนเผ่า550คน

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.น่าน นางนิภาพร พอใจ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน อาสาสมัครสาธารณสุข ออกหน่วยดำเนินงานการฉีดวัดชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้ ชนเผ่าชาวไทยภูเขา มลาบรี หรือ ตองเหลืองเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าลั๊วะ มูเซอ มลาบรี คนพื้นเมือง และผู้สูงอายุ 7 หมู่บ้าน มี บ้านห้วยลี่ หมู่ 3 บ้านน้ำโค้ง หมู่ 5 บ้านสองแคว หมู่ 5 บ้านปางเป๋ย หมู่ 8 บ้านใหม่ในฝัน หมู่ 12 บ้านกลางพัฒนา หมู่ 13 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ 14 จำนวน 550 คน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้มลาบรี-ชนเผ่า550คน

             

 

              ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้มลาบรี-ชนเผ่า550คน นายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ฝ่ายปฐมภูมิ กล่าวว่า สำนักงานสาธารสุขน่าน โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้จัดสถานที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เพื่อฉีดให้บริการกลุ่ม 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ตองเหลือง(มลาบรี) เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าลั๊วะ มูเซอ และคนพื้นเมือง ในส่วนนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งหมด 10,000 โดส ซึ่งจะกระจายไปในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ผู้พิการ และอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยากต่อการเข้าถึง ให้เข้าถึงการรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และยากในการเดินทางจึงขยายสถานที่ฉีดให้บริการเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง

 

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้มลาบรี-ชนเผ่า550คน

           ในวันนี้ได้จัดให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับพระราชทานมาให้บริการจำนวน 550 โดส ในจำนวนทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ 1,550 โดส สำหรับการออกให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มจำนวน 550 โดสในวันนี้ หลังจากฉีดแล้วรอสังเกตอาการ ไม่พบผู้มารับบริการมีอาการข้างเคียง ทั้งนี้ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้สนับสนุนวัคซีนชิโนฟรามมาอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้

ภาพ/ข่าว จสอ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด