svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ให้กำลังใจครอบครัวผู้ใหญ่บ้านติดโควิด19เสียชีวิต

03 กันยายน 2564

จ.เลย กรมการปกครองมอบกำลังใจและเยียวยาครอบครัวผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่

เวลา 14.00 น.วันที่  3 กันยายน 2564  นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้   นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลยและ  นายไสว เจริญศรี นายอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เดินทางไปพบครอบครัวของนายคำบาง แพงพะยอม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย ซึ่งได้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรับรายงานตัวลูกบ้าน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ  

ให้กำลังใจครอบครัวผู้ใหญ่บ้านติดโควิด19เสียชีวิต

 

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านคำบางฯ ด้วย  โดยนายอำเภอภูหลวง กล่าวว่า “นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ฝากแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านคำบางฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภายในหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งและทุ่มเทสุดความสามารถแม้ว่าตนเองจะเสี่ยงและติดเชื้อจนกระทั่งเสียชีวิตในครั้งนี้

ให้กำลังใจครอบครัวผู้ใหญ่บ้านติดโควิด19เสียชีวิต

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านโนนพัฒนา ที่ต้องสูญเสียเสาหลักในการดูแลครอบครัว และหมู่บ้าน ทั้งนี้ กรมการปกครองจะได้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาให้เป็นไปตามสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับต่อไป” พร้อมนี้ นายไสว เจริญศรี นายอำเภอภูหลวง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือจาก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น

โดย - บุญชู ศรีไตรภพ