svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผู้ประกอบการแห่สมัครสมุย "วัคซีนกรีนโซน"

03 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

นายอำเภอเกาะสมุย เผยผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการ "วัคซีนกรีนโซน" หลังเปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รองรับนักท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

3 กันยายน 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ขณะนี้ได้เปิดยุทธการ “วัคซีนกรีนโซน” เพื่อให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วม “วัคซีนกรีนโซน”

ผู้ประกอบการแห่สมัครสมุย "วัคซีนกรีนโซน"


ก็คือร้านหรือสถานประกอบการนั้นๆจะต้องมีการฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์และผู้มาใช้ริการก็ต้องฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน “เป็นการกดดันไม่ให้คนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปในพื้นที่ได้ ซึ่งเราก็ได้เริ่มแล้ว รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างของร้านอาหารสถานประกอบการจะต้องขออนุญาตที่จะจัดเลี้ยงสุราไม่เกิน 5 คน เพราะเราจะเริ่มเปิดเมือง”

ผู้ประกอบการแห่สมัครสมุย "วัคซีนกรีนโซน"
              

นายธีระพงศ์  กล่าวและว่า หลังจากเปิดโครงการมาได้ 2 วันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ปรากฎว่ามีร้านอาอาหารและสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 50 ราย  หลังจากก็จะเสนอให้ทางจังหวัดใช้คำสั่งจังหวัดว่าร้านอาหารและสถานประกอบการที่มีคนนั่งเกิน 5 คนจะต้องขออนุญาตเมื่อมีการจำหน่ายสุรา 
              ผู้ประกอบการแห่สมัครสมุย "วัคซีนกรีนโซน"
“สถานประกอบการ 50 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านนวดแพทย์แผนไทย เวลเนส สปา ร้านอาหารในโรงแรม ร้านอาหารทั่วไป”

ผู้ประกอบการแห่สมัครสมุย "วัคซีนกรีนโซน"
             

สำหรับโครงการ “วัคซีนกรีนโซน” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพื่อให้เขามีที่ไป ไม่ได้มาแล้วเหมือนถูกขังคุกอยู่ในเกาะ และไปแล้วปลอดภัย จึงมีโครงการนี้ขึ้นมา ส่วนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนที่เขาจะเปิดให้บริการจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมพนักงานให้เขาเข้าใจระบบป้องกัน โดยจะใช้ ATK ตรวจเบื้องต้นครั้งแรก 

ผู้ประกอบการแห่สมัครสมุย "วัคซีนกรีนโซน"
            

หลังจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจทุกๆ 15 วันให้กับพนักงาน  หรือพนักงานคนไหนออกนอกพื้นที่ไปกลับจะต้องทำการตรวจ ATK ทันที ซึ่งโครงการ “วัคซีนกรีนโซน” จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน หลังจากที่เริ่มโครงการ “สมุยพลัส” มาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎคม 2564 ที่ผ่านมา  

ภาพ/ข่าว โดย:
สมชาย  สามารถ เนชั่นทีวี

logoline