svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอนามัยย้ำ "งดบุฟเฟ่ต์ หมูกระทะ" เสี่ยงรวมตัวหนาแน่น แพร่เชื้อ

03 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการเปิดร้านอาหาร ตามข้อกำหนด “ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม” ความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 32

3 กันยายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย  กล่าวถึงแนวทางการเปิดร้านอาหาร ในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณาสุข  ถึงการปรับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนด “ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม” ออกความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 32 ระบุว่า 

 

ร้านอาหารทุกร้านที่เปิดให้บริการต้องเฝ้าระวังเรื่องความเสี่ยงพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังนี้

1. ทำความสะอาดโต๊ะทันทีหลังใช้บริการ

2.ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง

3. จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล กรณีที่ต้องรับประทานหม้อ/ภาชนะเดียวกัน ต้องจัดอุปกรณ์ตักอาหารเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกัน และต้องไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน

4. งดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง ในร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์/สลัดบาร์/หมูกระทะ เพราะจะทำให้คนไปรวมกันหนาแน่น เสี่ยงแพร่เชื้อ

5.จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ

6.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร หากมีพื้นที่จำกัดมีระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น กรณีพื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่เปิด นั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ และจำกัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน 1 ชั่วโมง

7. เปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ มีการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อจำนวนคน สำหรับพื้นที่ปรับอากาศให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่กินอาหารทุก 1 ชั่วโมง ส่วนห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี      

สำหรับข้อกำหนด “ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม” ออกความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 32 นั้น คือ ขอให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เปิดบริการยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยยังต้องคุมเข้มเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน หากร้านอาหารเป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ 

 

ส่วนร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผลลอย รถเข็น สามารถนั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ นอกจากนี้ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดเช่นเดียวกัน

logoline