svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

นายกอบจ.ลำปาง รุดให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโควิด

ลำปาง - นายกอบจ.ลำปาง พร้อมคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ พร้อมกำชับปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลดความเสี่ยง

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นางฉัณทพัฒน์ โนปิง สมาชิกอบจ.ลำปาง อำเภอเมืองเขต 6 นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้าและอสม.บ้านหนองเจริญ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อนำไปมอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้กักตัวในชุมชนที่เป็นผู้เสี่ยงและบุคคลใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูง

นายกอบจ.ลำปาง รุดให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโควิด

โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้พี่น้องอสม. รวมถึงผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ใกล้ชิด ซึ่งต้องกักตัว 14 วัน ไม่ได้ออกไปไหน ทางอบจ.ลำปาง จึงนำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจ ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัย ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด รวมถึงสุขภาพจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลให้แข็งแรงด้วยเช่นกัน

นายกอบจ.ลำปาง รุดให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโควิด

ทั้งนี้ ทางอบจ.ลำปางยังนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ซึ่งเป็นผู้กักตัวในชุมชนที่เป็นผู้เสี่ยงและบุคคลใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูง ที่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จำนวน 300 ราย รวมจำนวน 136 ครัวเรือน และนำไปมอบแก่นายนิตย์ แม่ก๋วม นายก อบต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ ร่วมรับมอบเพื่อส่งมอบต่อชาวบ้านซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในชุมชนบ้านทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จำนวน 159 ราย รวมจำนวน 105 ครัวเรือน อีกด้วย

นายกอบจ.ลำปาง รุดให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโควิด

โดย ประทีป นันทะผาบ /ลำปาง