svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แจงปม จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด

02 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) ชี้แจง ย้ำผู้ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด คือ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ออสท์แลนด์ ฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

2 กันยายน 2564 นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  กล่าวว่า ตามที่มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่า การที่องค์การฯเซ็นสัญญาชื้อ ATK กับ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แทนบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด นั้น อาจผิดกฎหมาย

 

องค์การฯ จึงขอชี้แจง ย้ำว่า ในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา องค์การฯได้จัดให้มีการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.)

 

โดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ยื่นซองราคาชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ผู้ได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใบจดทะเบียนที่ กท สน. 8/2564 ให้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ชุดตรวจ ATK)  และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงได้ยื่นซองเสนอราคาในนามของ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด 

 

ดังนั้นองค์การฯ จึงได้ทำการลงนามสัญญาจัดซื้อ ATK กับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถจัดหาชุดตรวจ ATK

และกระจายสู่ประชาชนให้เร็วที่สุด

 

แจงปม จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด

logoline