“ตรีนุช” เริ่มแจกเงินเยียวยา ประมาณ 21,600 ล้านบาท นักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ คนละ 2,000 บาท ไม่ได้รับเงิน โทร. 1579 , 1693

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญ

 

กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มแจกจ่าย #เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ลงไปสู่สถานศึกษาแต่ละสังกัด เพื่อส่งให้ผู้ปกครองและนักเรียนแล้ววันนี้ โดยมีนักเรียนและนักศึกษาประมาณ 10.8 ล้านคน รวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท

 

แจกแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้รับ ตรวจสอบที่นี่

เงินเยียวยานักเรียนจะถูกจัดสรรตามขั้นตอนของแต่ละสังกัด ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่จะพร้อมแจกจ่ายให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 เว้นกรณีโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. ที่จะพร้อมแจกจ่ายให้ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564

 

หากท่านผู้ปกครองยังไม่ได้รับในสัปดาห์นี้ก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะคะ สถานศึกษาบางแห่งจำเป็นต้องใช้เวลาจัดเตรียมสำหรับแจกจ่ายเงินให้ทันในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

แต่ดิฉันขอยืนยันว่าทุกท่านจะได้รับเงินส่งถึงมือแน่นอนค่ะ

 

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทนี้ สถานศึกษาทุกแห่งไม่สามารถหักไปเป็นค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้นะคะ #ผู้ปกครองจะต้องได้รับเงินเต็มจำนวน เพราะรัฐบาลต้องการให้เงินนี้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 

 

โดยผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ตามความจำเป็นต่าง ๆ ได้ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ

 

หากพ้นระยะเวลาที่ได้แจ้งไปและสถานศึกษายังไม่ได้กำหนดวันที่รับเงินมา

ท่านสามารถประสานได้ที่ สถานศึกษาต้นสังกัด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สายด่วน 1579 , 1693

 

สถานศึกษาบางแห่งอาจไม่สามารถแจกจ่ายเงินได้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดนะคะ อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 / โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล / การย้ายสถานศึกษาของนักเรียนหลังรวบรวมยอด ที่จะต้องตรวจสอบสถานะและสังกัดของสถานศึกษาปลายทางใหม่อีกครั้ง

 

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ในแต่ละสังกัด สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามนี้ค่ะ

- สังกัด #สพฐ. ที่ https://student.edudev.in.th 

- สังกัด #สอศ. ที่ https://www.vec.go.th

- สังกัด #สช. ที่ https://opec.go.th และ App สช. on mobile

 

แจกแล้ว เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้รับ ตรวจสอบที่นี่