กองทัพเรือ ตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เร่งหาความจริง หลังปืนยิงลูกระเบิด อายุกว่า 50 ปี ที่สหรัฐฯ มอบให้ หายไป 2 กระบอก

2 กันยายน 2564 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ชี้เเจงกรณีอาวุธปืนกลขนาด 40 มิลลิเมตร ที่สหรัฐอเมริกามอบให้กองทัพเรือสูญหายไปจากคลังปืนใหญ่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 2 กระบอก มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ว่า อาวุธปืนที่สูญหายเป็นประเภท ปืนยิงลูกระเบิดกล ขนาด 40  มิลลิเมตร รุ่น มาร์ค 20 ม็อด 0 เป็นอาวุธประจำเรือที่ติดตั้งกับเรือตรวจการณ์ลำน้ำของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้รับการช่วยเหลือทางทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารเมื่อปี พ.ศ.2514 ซึ่งอาวุธปืนดังกล่าวใช้ราชการมานานถึง 50 ปี 

 

ปืนทั้ง 2 กระบอก ได้ถูกถอดถอนมาเก็บรักษาไว้ที่คลังของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตั้งแต่ปี 2530 และ 2552 เนื่องจากเรือตรวจการณ์ลำน้ำที่ติดตั้งอาวุธปืนดังกล่าวปลดระวางประจำการ  โดยมีราคากระบอกละ 1,600 บาท (ราคาในปีที่กองทัพเรือได้รับมอบจากสหรัฐฯ)
 

 

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน แม้ว่าอาวุธปืนกลขนาด 40 มิลลิเมตร ที่สูญหายจะไม่ได้ใช้ในราชการแล้ว แต่หากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องกับการสูญหายของอาวุธปืน กองทัพเรือจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป