svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน

สงขลา– เปิดบินไฟท์แรกคึกคัก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้อนรับผู้โดยสารไฟท์แรก 101 คน พร้อมเปิดจุดคัดกรองโควิด-19 เข้มก่อนเดินทาง ย้ำผู้โดยสารพกพาเอกสารการฉีดวัคซีนและผลการตรวจเชื้อโควิด 72 ชั่วโมง

     1 กันยายน 2564 ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศอีกครั้ง หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ผ่อนผันให้สามารถเดินทางได้พร้อมกันในวันที่ 1 กันยายน 2564

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน      โดยเที่ยวบินแรกที่ให้บริการวันแรก คือ สายการบินไทยสมายด์จากท่าอากาศยานฯสุวรรณภูมิ -หาดใหญ่ เวลา 13.15 น.ผู้โดยสารจำนวน 101 คนทำให้บรรยากาศที่ท่าอากาศฯเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน       เรืออากาศโทธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เปิดเผยว่า การให้บริการวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19ที่เคร่งครัด ซึ่งการเปิดให้บริการอีกครั้งก็ทำให้บรรยากาศคึกคักมากขึ้นหลังจากที่ปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้ โดยขณะนี้ได้รับการยืนยันทุกสายการบินพร้อมเปิดให้บริการ แต่จำนวนเที่ยวบินนั้นในเบื้องต้นอาจจะไม่มากนักแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะกลับเข้าสู่ปกติเช่น สายการบินแอร์เอเซียที่จะให้บริการในวันที่ 3 กันยายนนี้

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน      ขณะที่การเดินทางนั้นประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงเข้ม ให้ปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัด โดยเฉพาะการจัดเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ทั้งเอกสารการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ ฉีดเข็มที่ 1 ต้องฉีดเกิน 28 วัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก่อนเดินทางมาต้องมีเอกสารการตรวจเชื้อ เช่น วิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือมีเอกสารแสดงภายใน 72 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่คึกคักเปิดบินไฟท์แรก 101 คน

ข่าว...สุพิชฌาย์ รัตนะ / ภาพ...จรูญ ทองนวล