svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เชียงใหม่กลับมาเปิดบินคุมเข้มทุกเที่ยวบิน

01 กันยายน 2564

เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้อนรับผู้โดยสารกลุ่มแรก จำนวน 48 ราย พร้อมเปิดจุดตรวจหาโควิด ก่อนออกท่าอากาศยาน ให้กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่มีผลตรวจโควิดภายใน72ชม. และไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในช่วง 3 เดือน ระบุ 1-15ก.ย. 64 มีเที่ยวบินผ่านเข้าออก10เที่ยวต่อวัน

             เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรก หลังจากที่เปิดให้ทำการบินได้เป็นวันแรก โดยมีนายวีระพันธุ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาวาอากาศโทมัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นางวราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรก เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จากสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 48 คน

              เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลคัดแยกผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินแรกทุกคน สำหรับบรรยากาศทั่วไปภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังคงเงียบเหงาร้านค้าส่วนใหญ่ยังปิดให้บริการ มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการบางตา

เชียงใหม่กลับมาเปิดบินคุมเข้มทุกเที่ยวบิน

            นายวีระพันธุ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ศบค.ได้ปรับมาตรการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการควบคุมโรค ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีจุดตรวจคัดกรองบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อบริการตรวจคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ (1 ก.ย.64 ) มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ทางจุดตรวจคัดกรองบริเวณท่าอากาศยานได้เตรียมพร้อมที่จะรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้

          สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้เริ่มเตรียมพร้อม ทั้งด้านที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่หลังจากเริ่มเปิดให้มีการเดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้น ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าบ้านให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

เชียงใหม่กลับมาเปิดบินคุมเข้มทุกเที่ยวบิน

             นางวราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะถูกคัดกรองแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ต้องถูกตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มที่ยังไม่เคยรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชม.

          ส่วนอีกกลุ่มที่ไม่ต้องรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 คือกลุ่มที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กลุ่มที่มีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชม. ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องกักตัวสังเกตอาการ

           สำหรับเที่ยวบินแรกที่เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีผู้โดยสารจำนวน 48 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย ต้องเข้าสู่การคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่มีผลตรวจคัดกรองก่อนเดินทาง 72 ชม. และ ไม่เคยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

 

          ด้านนาวาอากาศโทมัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการกลับมาเปิดให้บริการด้านการบิน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาการสถานที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ขณะเดียวกันได้มีการทำความสะอาดในทุกจุดให้บริการทุก 1 ชั่วโมง ขอให้ผู้โดยสารมีความั่นใจในความปลอดภัย

เชียงใหม่กลับมาเปิดบินคุมเข้มทุกเที่ยวบิน

         สำหรับเที่ยวบินที่ผ่านเข้าออกยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 มีอยู่ประมาณ 10 เที่ยวบินต่อวัน คาดว่าหลังจากนี้จะมีสายการบินเปิดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยคาดว่าหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2564 จะมีผู้โดยสารผ่านเข้าออกมากกว่า 1,000 คน