svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

01 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 114475 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 278 , 302 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 458 , 123 / รางวัลฟเลขท้าย 2 ตัว : 79

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท

114475

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท

278 , 302

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท

458 , 123

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท

79

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

110812 364025 668798 021133 466640

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

024868 103697 437506 446553 462989 705151 781886 846745 874416 948530

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

213115 472785 332011 472185 626293 394703 134591 691877 971610 993221 274853 796033 383165 067617 125664 123569 438695 246554 010100 704525 881009 083332 498587 164717 009264 263972 215622 347084 450543 730025 918080 604202 489578 593183 142822 260055 843347 783072 376706 217939 120460 606220 954148 039868 658782 974202 037422 276755 971770 088719

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

841115 026755 154893 026918 286872 176107 135472 346632 296175 730418 296310 837543 454416 036749 453627 156451 478533 099319 074959 795093 338602 369383 510148 972578 535331 148699 923573 238036 114581 501254 293049 236374 268200 184335 944540 985731 513612 474439 335530 281657 373084 136311 219727 586010 472973 386497 018150 180995 570708 487264 090661 521302 469899 033212 237919 851177 736438 718519 261294 954327 531200 375373 404890 673983 335761 146971 204618 367066 441467 580505 513975 514312 195952 197940 228595 719372 826399 505420 460727 967625 436173 648496 885478 704915 359717 983814 528604 411336 050963 609578 532671 712758 698726 023197 661751 826306 375586 904492 195081 621848

>> ตรวจสอบเลขรางวัลอื่นๆได้ที่นี้ <<

logoline