กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.ทบ.)จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งลองกอง 6.5 ตันให้ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.ทบ.)ภาคอีสาน ช่วยกระจายผลผลิตบรรเทาผลกระทบราคาตกต่ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ถึงการรับซื้อผลผลิตลองกองจากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            
ตามโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร“ลองกองสานใจสู่สันติ”ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ส่ง "ลองกอง"  6.5 ตันไปภาคอีสาน บรรเทาผลกระทบ
            
“ทางชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.)และกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) ที่มีพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกทุกภาคของประเทศ ซึ่งทางภาคอีสานเขาช่วยเหลือเกษตรกร”
           

 โดยทางเรากองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.ทบ.)จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำการรับซื้อแล้วจัดส่งไปให้

ส่ง "ลองกอง"  6.5 ตันไปภาคอีสาน บรรเทาผลกระทบ
           
“จำนวนผลผลิตลองกองทั้งสิ้น 6.5 ตัน ซึ่งจะส่งวันนี้ทางรถห้องเย็น โดยให้ราคารับซื้อคัดเกรด ตามขนาด เป็น 3 ราคา  คือ เกรด A ราคา กิโลกรัมละ  18 บาท เกรด B ราคา กิโลกรัมละ 12 บาทเกรด C ราคา กิโลกรัมละ  7 บาท” 
            
สำหรับโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร“ลองกองสานใจสู่สันติ”ได้ลงพื้นที่ไปรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรง  ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6.5 ตัน  

ส่ง "ลองกอง"  6.5 ตันไปภาคอีสาน บรรเทาผลกระทบ
             

โดยจะจัดส่งไปให้ประชาชนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มีโอกาสรับประทานลองกองพันธุ์ดี  รสชาติอร่อย ในราคาที่เป็นธรรม 

ส่ง "ลองกอง"  6.5 ตันไปภาคอีสาน บรรเทาผลกระทบ
            
อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ

ภาพ โดย :
ภาพจากเพจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
ข่าว โดย : 
สมชาย สามารถ เนชั่นทีวี