บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนถึงบันไดบ้าน ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  โรงพยาบาลเลย จัดหน่วยบริการออกฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง แม้ฝนจะตก แดดจะออก หนทางจะคับแคบ แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่หวั่นไม่ย่อท้อ เร่งออกไปสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุถึงบ้านในชุมชน สังคมชาวเมืองเลย โดยจัดขึ้นที่วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 

รพ.เลย ออกหน่วยบริการเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุถึงบันไดบ้าน

โดยมีทีมบุคลากรด่านหน้าทั้งแพทย์  พยาบาล เภสัชกร  เจ้าหน้าที่ไอที โรงพยาบาลเลย พร้อม อสม.ในพื้นที่  ร่วมเดินเท้า นั่งรถซาเล็ง เข้าพื้นที่เคาะประตูบ้าน ฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้สูงอายุในกลุ่ม 608 ที่บริเวณบ้านติ้วคุ้มศาลเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้ โดย หมอ พยาบาลจะเดินไปบริการถึงบันไดบ้าน เพื่อฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” เป็นเข็มแรก และมีผู้สูงอายุและกลุ่ม  608 กลุ่มโรคเสี่ยงต่างๆ ร่วมฉีดในคุ้มเดียวกัน ป้องกันวิด -19 รวมทั้งผู้อายุเกิน 100  ปี 1  คน รวม ในวันนี้ 55  คนด้วยกัน

รพ.เลย ออกหน่วยบริการเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุถึงบันไดบ้าน

โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ