อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top1% ของการตีพิมพ์เรื่องช้างทั่วโลก และ เป็นผู้เชี่ยวชาญของโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บริษัท Expertscape ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำอันดับความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ โดยมีเว็บไซต์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์ทั่วโลกจากงานตีพิมพ์บทความและงานวิจัยในฐานข้อมูลชั้นนำนานาชาติ "PubMed" ได้วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี 2011-2021 (10 ปี) จากบทความทางวิชาการด้านช้าง (ทั้งเอเชียและแอฟริกา) จำนวนมากกว่า 5,000 เรื่อง และจากรายชื่อนักวิจัย มากกว่า 4,000 คน โดยจัดอันดับให้ รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม จากศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น Top 1% (อันดับ 6 ของโลก) ที่ได้มีการตีพิมพ์สูงที่สุดในด้านนี้ และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ (expert)
เว็บไซต์จัดทำอันดับ >>> https://www.expertscape.com/

สุดเจ๋ง! สัตว์แพทย์ มช.อันดับ 6 โลก เชี่ยวชาญด้านช้าง

ส่วนคนที่เป็นอันดับ 1 คือ Dr. Janine L. Brown จาก Smithsonian Conservation Biology Institute, USA ที่มีงานตีพิมพ์ด้านช้างมากที่สุดในโลก ซึ่ง Dr. Janine L. Brown ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อต้นปี 2563

นอกจากนี้ยังมี ผศ.น.สพ.ดร. เฉลิมชาติ สมเกิด อ.สพ.ญ.ดร. ภัคนุช บันสิทธิ์ รศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ รศ.น.สพ.ดร. วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา รศ.น.สพ.ดร. กฤษฎากร พริ้งเพราะ และ ผศ.ส.พญ.ดร. จารุวรรณ คนมี ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมของ ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็ได้รับการจัดอันดับ Top1% ของการตีพิมพ์เรื่องช้างของโลกเช่นเดียวกัน

สุดเจ๋ง! สัตว์แพทย์ มช.อันดับ 6 โลก เชี่ยวชาญด้านช้าง

ขอบคุณภาพ : ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า