svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอนามัยเผย ‘เด็กเล็ก’ ติดโควิด-19 ยอดสะสมทะลุ 3 หมื่น

30 สิงหาคม 2564

“กรมอนามัย” เผยข้อมูล ตรวจพบเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ยอดสะสม 31,811 คน สาเหตุติดจากคนใกล้ชิด ชี้แนะศูนย์เด็กให้ยกระดับป้องกันด้วย ATK เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อในครอบครัว

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยการติดและแพร่ระบาดครั้งนี้มาจากผู้ดูแลเด็ก เบื้องต้นพบเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงกว่า 70 คน พบผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กจำนวน 11 คน อายุต่ำสุด 4 เดือน

 

กรมอนามัยเผย ‘เด็กเล็ก’ ติดโควิด-19 ยอดสะสมทะลุ 3 หมื่น

จากกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเคยเกิดการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนเช่นนี้มาก่อน และกลุ่มเด็กเล็กเป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังหลังพบแนวโน้มระบาดในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

จากรายงานสถานการณ์โควิด-19 เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) พบเด็กติดเชื้อตั้งแต่ 1 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564 จำนวน 26,513 คน เป็นคนไทย 22,982 คน ต่างชาติ 3,531 คน เสียชีวิตสะสม 5 คน และจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 พบว่า มีจำนวนเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5,298 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.7

กรมอนามัยเผย ‘เด็กเล็ก’ ติดโควิด-19 ยอดสะสมทะลุ 3 หมื่น

พบว่าเป็นคนไทย 4,773 คน ต่างชาติ 525 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 4 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 33 ส่งผลให้มียอดรวมเด็กติดเชื้อสะสม ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จำนวน 31,811 คน ข้อมูลยังระบุว่าเป็นคนไทย 27,755 คน ต่างชาติ 4,056 คน เสียชีวิตรวม 9 คน โดยกรุงเทพมหานครพบมีการติดเชื้อสูงสุด 5,806 คน รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร 2,324 คน และ จังหวัดชลบุรี 1,993 คน

ส่วนสาเหตุที่ติดเชื้อมากที่สุดคือ สัมผัสกับคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ป่วย มากที่สุดจำนวน 18,807 คน

กรมอนามัยเผย ‘เด็กเล็ก’ ติดโควิด-19 ยอดสะสมทะลุ 3 หมื่น