svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เพื่อไทย"ร่อนจดหมายห้ามมี ส.ส.งูเห่า

30 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เพื่อไทย ออกหนังสือคำสั่ง ส.ส. พรรคทุกคน ต้องปฏิบัติตามมติพรรค ในการลงมติไม่ไว้วางใจ ฝ่าฝืนมีโทษ "พ้นจากสมาชิก"

พรรคเพื่อไทย โชว์หนังสือ ส่งถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยทุกคน ขอให้สมาชิกปฏิบัติตามมติของพรรคในการลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย 6 คน  

           
 

เพื่อให้การตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามญัตติที่พรรคได้เสนอไปจึง ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการลงมติให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของพรรคด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปราย  

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคท่านใดฝ่าฝืน  ไม่มาประชุมเพื่อลงมติ หรือ ลงมติที่ผิดไปจากนโยบายของพรรคข้างต้น พรรคถือว่า สมาชิกผู้นั้น  กระทำการอันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรค   อย่างร้ายแรงซึ่งมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิก โดยพรรคจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรคอย่างเด็ดขาด

ลงชื่อ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

logoline