svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เทศบาลบางบาลสร้างกระท่อมไม่ไผ่กลางทุ่ง เป็นศูนย์พักคอย

30 สิงหาคม 2564

แยกเป็นหลังเล็ก กลาง ใหญ่ สำหรับพักเดี่ยว พักคู่ หรือมากกว่าสองคน จะมีบ้านหลังใหญ่ (กรณีบ้านเดียวกันติดเชื้อหลายคน) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่

30 สิงหาคม 2564 นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์ สจ.พระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอบางบาล พร้อม นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจความพร้อมและเปิดใช้ ศูนย์พักคอย COMMUNITY ISOLATION ของเทศบาลตำบลบางบาล ติดถนนสาย อยุธยา-อ่างทอง สายใน โดยมีพื้นที่โครงการ 40 ไร่ สร้างกระท่อมไม้ไผ่ แยกเป็นหลังเล็ก กลาง ใหญ่ สำหรับพักเดี่ยว พักคู่ หรือมากกว่าสองคนจะมีบ้านหลังใหญ่ (กรณีบ้านเดียวกันติดเชื้อหลายคน) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในพื้นที่ 6 ตำบล ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางบาลเข้ามาพักรักษา สังเกตุอาการ โดยมีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ห้องน้ำแยก ชาย-หญิง จนท.คอยดูแลตลอด 24 ชม.

เทศบาลบางบาลสร้างกระท่อมไม่ไผ่กลางทุ่ง เป็นศูนย์พักคอย

 

นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การสร้างกระท่อมไม้ไผ่ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อในชุมชน ได้แยกออกมาพักคอยในจุดที่จัดไว้ ลดการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อเพิ่ม โดยมีบรรยากาศที่สดใส ทำให้ผู้ติดเชื้อผ่อนคลายความเครียดได้ด้วย โดยเริ่มนำผู้ป่วยเข้าพักที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ เบื้องต้นมีบ้านไม้ไผ่ 25 หลัง รองรับ 50 คน สามารถขยายได้ถึง 200 หลัง

เทศบาลบางบาลสร้างกระท่อมไม่ไผ่กลางทุ่ง เป็นศูนย์พักคอย
 

นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์ สจ.พระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอบางบาล กล่าวว่า ในขณะนี้ทางอำเภอบางบาลมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 644 ราย กระจายไปตามศูนย์พักคอยต่าง ๆ โดยตนเองในฐานะเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณ จัดหาเตียงสนาม เครื่องอุปโภคบริโภคมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานงานนำประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันหมู่อีกด้วย

เทศบาลบางบาลสร้างกระท่อมไม่ไผ่กลางทุ่ง เป็นศูนย์พักคอย

ข่าวโดย สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล