svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ดันตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ปี 65

30 สิงหาคม 2564

ภูเก็ต - ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตนำเสนอแนวทางต่อยอด “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ต้นปี 65 วอนผลักดันแก้อุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่เป็นปัญหาต่อการตัดสินใจของ นทท. รวมทั้งขอผลักดันกองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ

30 สิงหาคม 2564  ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมที่พักบูติกภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 เป็นต้น ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกซ์

ดันตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ปี 65

 

ทั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า นับตั้งแต่เปิดโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว 25,866 คน ในจำนวนดังพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 คน ส่วนใหญ่พบในการตรวจสวอปครั้งแรก โดย 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามามากที่สุด ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, UK, อิสราเอส, เยอรมัน และฝรั่งเศส จุดหมายปลายทางหลังพำนักครบ 14 วันในภูเก็ต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่, ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ จากจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการ 30,000 ห้อง จาก 370 โรงแรม มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 8.64% หรือ ประมาณ 11 คืน มีค่าใช้จ่ายต่อทริป 62,000 บาท (เฉลี่ย 5,600 บาท/คน/วัน) สร้างรายได้ทางตรงประมาณ 1,553.64 ล้านบาท โดยมีรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 3,682 ล้านบาท ทั้งนี้มียอดจองระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 450,806 รูทไนท์ แบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 190,843 รูมไนท์, สิงหาคม 176,365 รูมไนท์ และ กันยายน 83,598 รูมไนท์ โดยส่วนใหญ่จะจองล่วงหน้าประมาณ 17 วัน

ดันตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ปี 65

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้มีการนำเสนอแผนที่จะเดินหน้าต่อจากนี้ โดยมีเป้าหมายไปสู่ Phuket Freedom Day ในวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เพราะต่างมองว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือเป็นความหวังของผู้ประกอบการและคนภูเก็ต โดยที่ผ่านมาเราได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 เข็มจำนวน 92% ของประชากร 400,000 ว่าคน และขีด 2 เข็มไปแล้วกว่า 77 % ของประชากร 350,000 คน และพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการกว่า 85% และสามารถลดการป่วยการเสียชีวิตได้จริง

ดันตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ปี 65

 

แต่จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนชะลอการเดินทาง จึงต้องการให้ทางคณะกรรมาธิการฯ ผลักดันในเรื่องของการลดขั้นตอนของ EOC, ลดจำนวนครั้งของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวจากเดิม 3 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้ง เพราะจากสถิติพบว่า จะตรวจพบเชื้อในครั้งแรกของการสวอป รวมถึงเรื่องของราคา และหากตามเป้าหมายที่กำหนดให้มีนักท่องเที่ยววันละประมาณ 8,000 คน ในเดือนตุลาคมนี้ จะต้องเพิ่มขึ้นความสามารถในการตรวจคัดกรอง, การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสม, การเปิดให้มีเที่ยวบินภายในประเทศ และการสามารถต่อเครื่องได้สำหรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ นอกจากบินตรงเข้าภูเก็ต, เพิ่มจำนวนประเทศที่จะให้เดนทางเข้ามาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด, การปรับหลักเกณฑ์สีความเสี่ยงของพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวได้

ดันตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ปี 65

ขอให้เร่งแก้กฎระเบียบในส่วนของการขออนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้มีโรงแรมขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าร่วมในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ โดยขอให้ผ่อนปรนการบังคับใช้หลักเกณฑ์ออกไปประมาณ 3 ปี เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง, ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และการเปิดเส้นทางวันเดย์ทริป, การปรับหลักเกณฑ์เข้าจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางวันเดย์ทริปแบบ แซนด์บ็อกซ์ 7 7 โดยเฉพาะในส่วนของการสวอปพนักงานขับรถและไกด์, การขอให้สนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยว จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบากรทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของภูเก็ต และกว่า 80% ยังปิดตัวอยู่ เป็นต้น และประเด็นปัญหาเรื่องของกาเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ด้วย

ดันตั้งเป้าหมาย Phuket Freedom Day ปี 65

ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือว่ามีความสำคัญในการเป็นต้นแบบของการนำไปใช้ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอมานั้นจะได้นำไปแจ้งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย :
สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต