กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน คุมเข้มมาตรการปล่อยตัวผู้พ้นโทษ ต้องกักตัวและตรวจไม่พบเชื้อก่อนปล่อย กำชับทุกเรือนจำ ห้ามปล่อยผู้ติดเชื้อรักษาเองแบบ Home Isolation

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 280 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 201 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 79 ราย) รักษาหายเพิ่ม 87 ราย เสียชีวิต 2 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 3,933 ราย (กลุ่มสีเขียว 87.7% สีเหลือง 11.9% และสีแดง 0.4%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 374 ราย ปริมณฑล 583 ราย และต่างจังหวัด 2,976 ราย 

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ พบเรือนจำแพร่ระบาดเพิ่ม 1 แห่ง คือ เรือนจำกลางราชบุรี ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 41 แห่ง เรือนจำสีขาวที่ไม่มีการแพร่ระบาดลดเหลือ 101 แห่ง โดยมี
ผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 52,416 ราย หรือ 91.4% ของผู้ติดเชื้อสะสม 57,347 ราย เสียชีวิตสะสม 121 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

 

สำหรับผู้เสียชีวิต เป็นผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางนครสวรรค์ 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง 
มีโรคประจำตัว และสูงอายุ แม้ว่าได้ดูแลรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานโดยทีมแพทย์ และส่งต่อการรักษายังโรงพยาบาลภายนอกแล้ว แต่อาการยังคงไม่ดีขึ้น จนกระทั่งได้เสียชีวิตลง กรมราชทัณฑ์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ได้ประสานญาติเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวิธีการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการในการปล่อยตัวผู้พ้นโทษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแบ่งผู้ต้องขังเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาหาย หรือตรวจพบการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน (IgG เป็นบวก) จะได้รับการปล่อยตัวตามปกติ 2.กลุ่มที่ยังติดเชื้อและรักษาไม่ครบ 14 วัน จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ แต่หากไม่ยินยอม จะได้รับการส่งต่อรักษาสถานพยาบาลภายนอก โรงพยาบาลสนามภายนอกเรือนจำ หรือศูนย์พักคอยของเรือนจำ (ระหว่างรอส่งต่อการรักษา หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ) จนกว่าจะหาย และ 3.กรณีผู้ที่ไม่ติดเชื้อ จะได้รับการตรวจหาเชื้อทุกราย หากไม่พบเชื้อจะได้รับการกักตัวก่อนปล่อยเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อซ้ำอีก 1 ครั้งก่อนปล่อย กรณีที่ผลตรวจเป็นบวกหรือพบเชื้อในการตรวจแต่ละครั้ง จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาตามที่กำหนด แต่หากไม่พบเชื้อจะได้รับการปล่อยตัว โดยแนะนำให้กักตัว 14 วัน ในสถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ด้านนอกเรือนจำ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยจะต้องไม่มีผู้พ้นโทษที่ยังติดเชื้ออยู่และได้รับการปล่อยตัวไปรักษาเองที่บ้าน (Home Isolation) โดยเด็ดขาด กรมราชทัณฑ์ คุมเข้มมาตรการปล่อยตัว ต้องกักตัวก่อนปล่อย