สถานการณ์โควิดภายในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มดี ผู้ป่วยป่วยใหม่ลดลง แต่ยังเฝ้าระวัง 7 คลัสเตอร์ระบาดในโรงงานและชุมชนเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรอง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์สมบัติ  วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 131/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

โคราชเริ่มดี ป่วยใหม่ลด เฝ้าระวัง 7 คลัสเตอร์
 
น.พ สมบัติ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 170 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 29 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 20 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 121 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 19,661 ราย รักษาหาย 14,182 ราย ยังรักษาอยู่ 5,346 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 133 ราย

โคราชเริ่มดี ป่วยใหม่ลด เฝ้าระวัง 7 คลัสเตอร์
 

ทั้งนี้ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ล่าสุดพบการสัมผัสเชื้อในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีกิจกรรมทางสังคมแล้วลุกลามเข้าสู่ชุมชนเมือง ภาพรวมมีจำนวน 7 คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มข้น  1.คลัสเตอร์ชุมชนทุ่งสว่าง เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุ 56 ปี ประวัติทำงานรับจ้างทั่วไป สัมผัสเชื้อจากขนย้ายสินค้าเกษตรกรรม ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ด้วยสภาพแวดล้อมของบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ทำให้เกิดการแพร่เชื้อในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ป่วยสะสม 34 ราย 

 

2.คลัสเตอร์ตำบลสีสุก อ.จักราช พบพนักงานแผนกสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต สาขานครราชสีมา ติดเชื้อตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ต่อมาโรงพยาบาลจักราช แจ้งผลการตรวจเชื้อครอบครัวของผู้ป่วย พักอาศัยที่บ้านหินมงคล หมู่ 9 ต.สีสุก อ.จักราช ติดเชื้อ 6 ราย สะสม 7 ราย3.โรงงานแปรรูปอาหาร สามแยกปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง ผลตรวจ ATK ลูกจ้าง 70 คน พบผู้ป่วย 14 ราย สาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวนโรค  4.คลัสเตอร์ชุมชนเสริมสุขพัฒนา ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน ผู้ป่วยสะสม 37 ราย  5.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสุกร “เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม” ต.เมืองปัก ติดเชื้อใหม่ 13 ราย สะสม 60 ราย

โคราชเริ่มดี ป่วยใหม่ลด เฝ้าระวัง 7 คลัสเตอร์

6.โรงงานแปรรูปไก่ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย สะสม 902 ราย  7.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่คาร์กิลมีทส์ ต.กระโทก อ.โชคชัย ติดเชื้อใหม่ 32 ราย สะสม 1,319 ราย ส่วนมาตรการ Bubble and Seal โดยนำลูกจ้างของโรงงานคาร์กิลล์ กว่า 2 พันคน เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 32 แห่ง ในพื้นที่ อ.ปากช่อง อ.สูงเนิน อ.ครบุรี อ.โชคชัย และ อ.เมือง ติดเชื้อสะสม 62 ราย

โดย - เกษม  ชนาธินาถ