svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผ่อนคลาย เปิดทำเนียบฯ ให้สื่อฯปฏิบัติหน้าที่ 1 ก.ย.

ผ่อนคลาย"เปิดทำเนียบฯ" นายกฯ ให้สื่อมวลชนกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในทำเนียบรัฐบาล หลังสั่งห้าม มาตั้งแต่ 12 ก.ค.

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ได้ออกมาตรการเข้มข้น ลดการเดินทางและความหนาแน่น และให้เวิร์คฟอร์มโฮม  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และงดสื่อมวลชน เข้าปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์’ 

ต่อมา ก็มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล อีกครั้งเมื่อ 2 สิงหาคม ให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ล่าสุดนายกรัฐมนตรีจึงอนุญาตให้สื่อมวลชนกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยยังคงจำกัดจำนวน สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ สังกัดละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน หนังสือพิมพ์ และสำนักข่าว สังกัดละ 2 คน โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป