ชาวอำเภอบ้านแฮด ลงมติคัดค้านโรงงานประกอบกิจการอาหารสัตว์ของบริษัทเอกชน ที่เข้ามาก่อสร้างใกล้กับที่ตั้งชุมชน หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน ด้านเจ้าของโรงงานฯชี้ ไม่รู้ต้องประชาคมชาวบ้านก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมบ้านแฮด หมู่ 1 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น คณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 30 คน และด้วยตัวแทนบริษัท ขอนแก่น ครอพ จำกัด ได้มีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน เพื่อที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง, การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ และการป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ ของบริษัท ขอนแก่น ครอพ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 335 หมู่ 1 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านครั้ง เกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัท ขอนแก่น ครอพ จำกัด ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เทศบาลตำบลบ้านแฮด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยระบุว่า หากมีการคัดค้านหรือมีความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ทราบภายในวันที่ 6 กันยายนนี้

 

ชาวอำเภอบ้านแฮด ค้านตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใกล้ชุมชน

 โดยในเวทีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมต่างไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาสร้างโรงงานของ บริษัท ขอนแก่น ครอพ จำกัด เนื่องจากมองว่า จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น มลพิษที่จะเกิดจากฝุ่น เสียงของเครื่องจักรภายในโรงงาน และน้ำเสียจากโรงงานที่อาจไหลลงสู่แหล่งน้ำในอนาคต ขณะเดียวกันเจ้าของโรงงานที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ได้มีการอธิบายรูปแบบการผลิตของโรงงานที่ยืนยันว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจากเป็นโรงงานแบบปิด แต่ท้ายที่สุดชาวบ้านที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นก็ลงมติไม่ให้มีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว

            นางบุศรา เชาว์วชิระ ชาวบ้านแฮด กล่าวว่า การเข้ามาก่อตั้งโรงงานดังกล่าว ไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก คือไม่ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะก่อสร้างโรงงาน แต่กับทำการก่อสร้างโรงงาน และไปดำเนินการขออนุญาตกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก่อน เมื่ออุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือตอบกลับว่า จะต้องมีการสอบถามความเห็นของชาวบ้านก่อนจึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ ทางโรงงานจึงมาสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในภายหลัง ทำให้ชาวบ้านมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หากทางโรงงานมีความจริงใจก็ควรที่จะมาสอบถามชาวบ้านก่อน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างที่จะตามมาในอนาคต

ชาวอำเภอบ้านแฮด ค้านตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใกล้ชุมชน

ขณะที่นายทรงยุติ ศิริปการ ที่ปรึกษา บริษัท ขอนแก่น ครอพ จำกัด กล่าวว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่า การจะเข้ามาตั้งโรงงานในลักษณะนี้ จะต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อน เพราะทางครอบครัวก็ไม่เคยทำงานในลักษณะนี้มาก่อน ในช่วงเริ่มแรกที่จะเข้ามาก่อสร้างโรงงานบนที่ดินที่ซื้อไว้นานแล้ว เมื่อต้นปี 2564 ก็ได้เข้าไปปรึกษากับเทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยทางเทศบาลตำบลบ้านแฮด ก็ให้คำแนะนำว่าจะต้องมีการยื่นเรื่องขอมีบ้านเลขที่ก่อน จากนั้นก็เริ่มดำเนินการตามคำแนะนำของเทศบาลฯ ต่อมาก็ได้ปรึกษาเรื่องการก่อสร้างโรงงาน รวมทั้งนำแบบแปลนและรูปแบบการผลิตให้ทราบ ทางเทศบาลฯ ก็ให้ไปยื่นเรื่องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด ทางโรงงานก็ไปดำเนินการตามคำแนะนำ ซึ่งตั้งแต่วันที่เข้ามาก่อสร้างอาคาร ก็ไม่เคยมีคำแนะนำว่าจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อน และหากการก่อสร้างโรงงานไม่ถูกต้อง ก็จะต้องมีคำสั่งมายังโรงงานว่าสิ่งใดต้องทำและสิ่งใดต้องแก้ไขเพื่อให้ถูกต้อง ซึ่งทางโรงงานยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเทศบาลฯ ทั้งหมด รวมทั้งการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานได้มีระบบบำบัดมลพิษ ที่ออกแบบโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในกระบวนการผลิตจะมีการแยกเก็บสิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในที่รองรับของโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานระบบปิดร้อยเปอร์เซ็น แต่เมื่อชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน ทางโรงงานก็จะต้องขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปว่า จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

 

ชาวอำเภอบ้านแฮด ค้านตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใกล้ชุมชน

สำหรับโรงงานประกอบกิจการอาหารสัตว์ฯ ที่บริษัท ขอนแก่น ครอพ จำกัด ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 3 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง, การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ และการป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ บริเวณโรงงานมีเนื้อที่ทั้งหมด 23.748 ตารางเมตร เฉพาะอาคารโรงงานมีเนื้อที่ 840 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงด้วยเมทัลชีท ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม 103.50 แรงม้า คนงาน 11 คน ใช้เงินลงทุน จำนวน 9,600,000  บาท วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย เมล็ดข้าวโพด จำนวน 3,000 ตัน/ปี กากถั่วเหลืองแห้ง จำนวน 500 ตัน/ปี และปลาแห้งป่น จำนวน  5 ตัน/ปี กระบวนการผลิตที่แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต คือ การนำวัตถุดิบมาบด ผสม เพื่อเป็นอาหารสัตว์

 

ชาวอำเภอบ้านแฮด ค้านตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใกล้ชุมชน