svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ร้านอาหารสงขลาพร้อมมาก คลายล็อกนั่งกินในร้านได้

29 สิงหาคม 2564

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ยอมรับร้านอาหารตื่นตัวเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดร้านให้นั่งรับประทานได้ในวันที่ 1.ก.ย.นี้ แต่ยังห่วงผู้ประกอบการบางส่วนยังเข้าไม่ถึงวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

29 สิงหาคม 2564 ที่อ.เมือง จ.สงขลา หลังราชกิจจาฯ ออกประกาศให้ร้านอาหารร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริหารได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน ห้องปรับอากาศไม่เกิน 50 % ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ไม่เกิน 75 % ของจำนวนที่นั่งปกติ และให้บังคับมาตรการนี้กับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

ร้านอาหารสงขลาพร้อมมาก คลายล็อกนั่งกินในร้านได้


ด้านผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งรายเล็กรายใหญ่ในอ.เมือง จ.สงขลา มีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านอาหารแต่ยังมีความกังวลเรื่องการได้รับวัคซีนของผู้ประกอบการ เนื่องจาก ณ วันนี้ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน ซึ่งหากวันที่ 1 ก.ย. จะเปิดให้นั่งในร้านอาหารได้ก็อาจยังต้องขายแบบใส่ถุงกลับบ้านต่อไปเพราะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

ร้านอาหารสงขลาพร้อมมาก คลายล็อกนั่งกินในร้านได้

ด้านนายประพันธ์ ฉลวยธนาพร เจ้าของร้านเจ๊เซ็งเย็นตาโฟ ในฐานะตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ผมในฐานะตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ขณะนี้ร้านอาหารพร้อมอยู่แล้วรอแค่รัฐบาลผ่อนคลายและประกาศแค่นั้นเองพร้อมมาก เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่คลัสเตอร์ไม่ได้เกิดจากร้านอาหาร ซึ่งทุกร้านก็มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และมีฉากกั้น แต่สิ่งที่ยังกังวลและมีความห่วงใยคือเรื่องของวัคซีน เพราะเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางเราในฐานะตัวแทนกลุ่มร้านอาหารในอ.เมืองจังหวัดสงขลาได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้ว

ร้านอาหารสงขลาพร้อมมาก คลายล็อกนั่งกินในร้านได้

"เรื่องแรกที่ขอด่วนที่สุดคือเรื่องวัคซีนเนื่องจากร้านอาหารการให้บริการลูกค้ามีความเสี่ยงสูง และอย่างที่สิงคือเรื่องเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารรัฐบาลสามารถปล่อยเงินกู้ได้หรือไม่ แต่สิ่งสำคัญเร่งด่วนตอนนี้คือเรื่องวัคซีน" นายประพันธ์ กล่าว

ร้านอาหารสงขลาพร้อมมาก คลายล็อกนั่งกินในร้านได้
 

อีกเรื่องที่ตัวแทนผู้ประกอบการสะท้อนและฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า "เนื่องจากรัฐบอกว่าให้ร้านอาหารให้ตั้งโต๊ะได้แต่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ซึ่งหลายร้านยังเข้าไม่ถึงวัคซีน หากคลายล็อคแล้วก็ต้องจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มร้านอาหารด้วย เพราะการฉีดวัคซีนโควิดจะต้องฉีด 2 เข็มและต้องเว้นระยะจากเข็มแรกอีกซึ่งมันต้องทิ้งระยะเวลาจึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ร้านอาหารสงขลาพร้อมมาก คลายล็อกนั่งกินในร้านได้

สุดท้ายผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่เห็นด้วยและได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากนโยบายรัฐได้ประกาศไว้ว่า 120 วันเปิดเมือง ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารก็คาดหวังว่าหากได้รับการจัดสรรวัคซีนเราก็จะพร้อมรับการเปิดเมืองตามนโยบายและแผนของรัฐบาล

ภาพ/ข่าว โดย:
วิกันดา ขันธ์แก้ว เนชั่นทีวี