ชุมชนเมืองโคราชผวา คลัสเตอร์กลุ่มเปราะบาง สะสม 30 ราย กลุ่มเสี่ยง 50 ราย ระดมตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงตัดวงจรการแพร่ระบาด

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือโคราช เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมนายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศบาลนครนครราชสีมา และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่เชิงรุก โดยตรวจหาเชื้อ “แรบบิทเทส” ให้กับกลุ่มเสี่ยงจำนวน 500 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง ,ชุมชนวัดทุ่งสว่าง ,ชุมชนวัดทุ่งสว่าง ,ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย ,ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 และศาลาลอยพัฒนา

ชุมชนเมืองโคราชผวา คลัสเตอร์กลุ่มเปราะบาง สะสม 30 ราย

จากนั้น ได้ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการติดเชื้อและหมั่นดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งให้หัวหน้าชุมชนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คอยดูแลสอดส่องและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ชุมชนเมืองโคราชผวา คลัสเตอร์กลุ่มเปราะบาง สะสม 30 ราย

นายประเสริฐ นายกเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า พบชาวบ้านในชุมชนวัดทุ่งสว่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานติดเชื้อโควิด-19 ประวัติสัมผัสเชื้อจากการรับจ้างแบกหามสินค้าประเภทปุ๋ยและสินค้าเกษตรกรรม จึงได้นำบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันมาตรวจคัดกรอง พบติดเชื้อ 30 ราย และกลุ่มเสี่ยงสูง 50 ราย จึงนำไปกักตัวสังเกตอาการในสถานที่เหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบ้านพักอาศัยปลูกสร้างติดกันลักษณะเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ ทั้ง 6 ชุมชนมีจำนวนประชากรกว่า 4 พันคน การกักตัวอยู่ที่บ้านพักมีโอกาสการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย

ชุมชนเมืองโคราชผวา คลัสเตอร์กลุ่มเปราะบาง สะสม 30 ราย