svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รีบเลย อิสราเอลเพิ่มโควตาแรงงานไทยอีก 1,000 คน ติดต่อสายด่วน 1694

28 สิงหาคม 2564

กระทรวงแรงงาน เผย อิสราเอลเพิ่มโควตาแรงงานไทยอีก 1,000 คน จากเดิม 5,000 คน สนใจติดต่อ สำนักงานจัดหางาน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศหรือหรือสายด่วน 1694

วันนี้ (28 ส.ค.64) เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ระบุว่า เพิ่มโควตา แรงงานไทยไปทำงานอิสราเอล 5,000 คน/ปี 4 ประเภทงาน สนใจติดต่อ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ทั่วประเทศหรือสายด่วน 1694

 

กระทรวงแรงงาน เผย ไทยได้โควตาส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลปีละ 5,000 คน ตามความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี เดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ 54,590 บาท

 

ประเภทงานที่ทำได้ มี 4 อย่าง ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการร้านอาหาร/ภัตตาคาร ภาคดูแลคนชรา/คนพิการ และภาคก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างครั้งแรก 2 ปี และสามารถทำงานได้ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน

 

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในอิสราเอล 25,000 คน โดยในปี 2564 นี้ ส่งไปแล้วกว่า 5,500 คน และยังมีความต้องการจ้างเพิ่มจากโควตาอีก 1,000 คน

 

ผู้สมัครไปทำงานต่างประเทศผ่านกรมการจัดหางานจะได้รับการคัดเลือกที่โปร่งใส สัญญาจ้างที่เป็นธรรม และการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านที่จำเป็น สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694