เชียงใหม่ –ทต.หนองป่าครั่ง เปิดศูนย์แยกกักตัวแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ หวังใช้เป็นสถานที่พักรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของชุมชน แบ่งเบาภาระการทำงานของโรงพยาบาลสนาม และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวกครกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation : CI) โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมกับผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองท้องที่ อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

ทต.หนองป่าครั่งเปิดศูนย์แยกกักตัวแห่งแรกในเชียงใหม่

                 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระรอกใหม่ ในหลายพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ถือเป็นท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย โดยศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการจัดระบบศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation :CI) เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในชุมชนโดยมีแพทย์และพยาบาลซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเป็นผู้ดูแลกรณีที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,530 บาท เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

                ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถิติพบว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งไม่ปรากฎมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดข้นในพื้นที่ นับว่าเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของชุมชน สำหรับศูนย์กักตัวของเทศบาลตำบลหนองป่าครั้ง หรือ Community Isolation : CI เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่จะควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด-19

ทต.หนองป่าครั่งเปิดศูนย์แยกกักตัวแห่งแรกในเชียงใหม่

                สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการก็จะสามารถเข้ามาอยู่ในสถานที่ศูนย์กักตัวแห่งนี้ได้ ประโยชน์ทางหนึ่งคือ จะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลสนามที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวได้ โดย CI จะเป็นส่วนที่จะรับดูแลกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการได้ กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการเมื่อเข้าสู่ CI ก็จะได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์

 

ทต.หนองป่าครั่งเปิดศูนย์แยกกักตัวแห่งแรกในเชียงใหม่

                นอกจากนั้น ยังเป็นการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโดยผู้ป่วยไม่ต้องอยู่ไกลจากที่พัก ซึ่งเชื่อว่า จะเป็นสร้างขวัญและกำลังให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี การรักษาก็จะเกิดประโยชน์ ดังนั้นการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งทำเพื่อประชาชนในพื้นที่เป็นเรื่องดี และยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีขวัญและกำลังใจตัวเองเมื่อเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งน่าจะเป็นเทศบาลตำบลแห่งเดียวของเชียงใหม่ที่มีศูนย์แยกกักตัว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด