สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนได้ ทุกโรงเรียนต้องเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะกับบริบทตนเอง (สพฐ.) มีแนวทางดำเนินการให้จัดได้หลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบ On-site , On-Air, On-Hand, ,On-Demand หรือ On-Line

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สว.นภ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ถึงแม้จะเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564 และผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดหนองบัวลำภู ก็ไม่สามารถให้นักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ต่างก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ (New Normal) ดำเนินการโดยใช้ “สว.นภ.แพลตฟอร์ม”

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า เพื่อเป็นการย้ำให้ทุกคนตระหนักและร่วมมือกัน ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงนำเอามาตรการ D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว มาร่วมกันกำหนดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19  โดยอาศัยทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) มาใช้ในการวางแผนบริหารงานวิชาการ แล้วกำหนด D-M-H-T-T เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อช่วยให้จำง่าย และเตือนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการอยู่เสมอ  โดยเรียกนวัตกรรม นี้ว่า  D-M-H-T-T “สว.นภ.” ปัจจัยแรกที่นำมา คือ

 

D:Distancing การรักษาระยะห่าง เราก็จัดให้เป็น Distancing learning by Digital Literacy โดยใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นหลัก 

 

M:Mask wearing เพื่อความปลอดภัยเราสวมใส่แมสตลอดเวลา เช่นเดียวกันผู้บริหารต้องใส่ใจ โดยเข้าไปใช้  M:Management การจัดการเรียนรู้  ดูแลนิเทศครูตามกระบวนการ PDCA  มีการPLC และสะท้อนผลกันอย่างสม่ำเสมอ

 

H:Hand ล้างมือบ่อยๆ ก็นำมาใช้เป็น H:Holistic Learning between Online and Offline บูรณาการการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ เข้าด้วยกัน

 

T:Testing ตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอ เราก็ต้องใช้ T.Technology Approach ทำให้เป็นโอกาสที่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าสูงสุด

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์

สำคัญที่สุด คือ T ตัวสุดท้าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหน เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน สแกนแอพไทยชนะ เช่นกัน ในสถานการณ์นี้ไม่ว่าโรงเรียนจะสอนโดยใช้รูปแบบ On-site , On-Air, On-Hand, ,On-Demand หรือรูปแบบใดๆ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ "T:Teacher ครูดี สำคัญที่สุด" นางวลักขณา กล่าว

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู ชูนวัตกรรมสอนออนไลน์

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด