ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดโมบายเคลื่อนที่พร้อมบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่สะดวก หนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทุกกลุ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์อนามัยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 สนับสนุนการดำเนินการของเขตสุขภาพและจังหวัด โดยตั้งเป้าให้แต่ละศูนย์ฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน

ศูนย์อนามัยที่ 7 บริการฉีดวัคซีนโควิดเคลื่อนที่ให้คนชรา-ผู้ป่วยติดเตียง

นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  กล่าวว่า สำหรับพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือร้อยเอ็ดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จากข้อมูลทราบว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง  จึงริเริ่มโครงการนำร่องโครงการโมบายเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้

โดยมีเป้าหมายในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีนที่ร้อยละ 70   ส่วนกลุ่มอื่นได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 50   จากข้อมูลพบว่าปัญหาคืออัตราการได้รับวัคซีนของกลุ่มของกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ตามที่ตั้งเป้าไว้สาเหตุมาจากหลายคนยังไม่มั่นใจเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน   

ศูนย์อนามัยที่ 7 บริการฉีดวัคซีนโควิดเคลื่อนที่ให้คนชรา-ผู้ป่วยติดเตียง
 
 

“ส่วนอีกประเด็นคือ ผู้สูงอายุบางรายมีภาวะอื่นๆ เช่น ติดบ้าน  ติดเตียง ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีประมาณร้อยละ 5   จึงทำให้ยังไม่เข้าถึงการบริการ  ส่วนหนึ่งคือไม่สะดวกเรื่องการเดินทางในการไปรับวัคซีนที่จุดฉีด   จึงได้ทำโครงการนำร่องวัคซีนเคลื่อนที่ขึ้นที่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก   โดยประสานงานกับบ้านพักคนชราทั้งเอกชน   รัฐบาล  เนอร์สซิ่งโฮม กว่า 10 แห่งในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อจัดบุคลากรทางการแพทย์เดินทางให้บริการ  และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ทางศูนย์อนามัยไม่ได้ฉีดให้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังฉีดให้กับกลุ่มผู้ดูแลด้วย   เนื่องจากต้องดูแลใกล้ชิด ถือเป็นการทำงานเชิงรุก ที่หนุนเสริมการบริการร่วมกับโรงพยาบาลหลักอย่างโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย” นายแพทย์ชาตรี กล่าว 

ข่าว-กวินทรา  ใจซื่อ

ศูนย์อนามัยที่ 7 บริการฉีดวัคซีนโควิดเคลื่อนที่ให้คนชรา-ผู้ป่วยติดเตียง