svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

สร้างหมู่บ้านสีฟ้า มิติใหม่ ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด-19

สร้างหมู่บ้านสีฟ้า มิติใหม่ ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด-19 ดูแลผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อฯ มาจากที่อื่นมารักษาที่บ้าน จำนวน 33 คน และบุคคลมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 67 คน

26 สิงหาคม  2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ไปตรวจประเมินการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ผอ.รพ.สต. หัวนา นายดำรง มาลา ผู้ใหญ่บ้านดินทรายอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ “บวร” คือชุมชน ร่วมกับพระสงฆ์โดยมีพระครูโชติธรรมคุณ หรือหลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร  เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาวาส 

 

และนายเทพพร จันทร์ชมพู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่เข้มแข็ง เดิมมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขอกลับมารักษาตัวที่บ้าน ได้รับการต่อต้านไม่ให้เข้าบ้าน ซึ่งคณะทำงานของหมู่บ้านได้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านว่าเป็นลูกหลานของเราเมื่อกลับมาแล้วเราก็ต้องดูแลด้วยกันจะทิ้งเขาไม่ได้ ซึ่งทุกคนเข้าใจและหันมาร่วมกันช่วยเหลือโดยได้นำไปกักกันตัวที่ทุ่งนา  ซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีโรงพยาบาลสนาม ไม่มีศูนย์พักคอยชุมชน(Community Isolation : CI) Home Isolation : HI , ศูนย์กักกันตัวชุมชน(Community Quarantine:CQ) Home Quarantine: HQ

สร้างหมู่บ้านสีฟ้า มิติใหม่ ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด-19
 

นอกจากนั้น ทางชุมชนได้หารือกันว่าจะดูแลลูกหลานที่ป่วยติดเชื้อฯ กลับมารักษาที่บ้าน และบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างไร จึงได้ใช้เถียงนา และศาลาที่พักสำหรับปฏิบัติธรรมของวัดป่าศิลาวาส ส่วนเรื่องอาหาร น้ำดื่ม ชุมชนได้ดูแลกันเอง และได้ต้มน้ำสมุนไพรให้บุคคลที่กักกันตัว ตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 ระลอก 3 มีบุคคลเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านดินทรายอ่อน จำนวน 67 คน  มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 33 คน รักษาตัวอยู่ จำนวน 13 คน  ที่โรงพยาบาล  สังเกตอาการ จำนวน 29 คน กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 8 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 1 คน  และส่วนหนึ่งมีบุคคลที่กลับมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 67 คน และมีผู้ป่วยติดเชื้อฯ กลับมารักษาตัวที่บ้าน จำนวน 33 คน 

 

คณะทำงานในหมู่บ้านมีการคัดแยกบุคคลที่ป่วยติดเชื้อฯ เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกราย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหมู่บ้าน ชุมชน และแยกกักกันตัวบุคคลที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างเคร่งครัด และชุมชนได้มีการดูแลหาสถานที่โดยร่วมกันสร้างที่พัก ห้องน้ำ หาอาหาร น้ำดื่ม และน้ำต้มสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันในสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อฯ รักษาหายแล้ว มากักตัวรอสังเกตอาการก่อนส่งเข้าหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนเข้าใจการที่จะอยู่กับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย

สร้างหมู่บ้านสีฟ้า มิติใหม่ ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด-19
 

จากการร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งของชุมชน และมีมาตรการที่เคร่งครัด การแยกผู้ป่วยติดเชื้อฯ รักษาทุกราย บุคคลเสี่ยงแยกกักกันตัวอย่างเข้มงวดทุกราย ในหมู่บ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภู จึงประกาศเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด-19 หรือหมู่บ้านสีฟ้า

สร้างหมู่บ้านสีฟ้า มิติใหม่ ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด-19

โดย - สุรศักดิ์ เครือคำ