ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เเจ้งผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ อยากเปลี่ยนสิทธิ์คนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ต้องทำอย่างไร เช็กเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 สิงหาคม 2564  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งข้อกำหนดแนวทาง "การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน" สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ได้ชำระเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ เนื่องจากรับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

 

ตรวจสอบเงื่อนไข

 

● การเปลี่ยนสิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส

 

● ไม่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ผู้จองได้เลือกไว้ได้เนื่องจากวัคซีนของผู้จองทั้ง 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดส่งไปให้กับสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

 

● ผู้จองทำใบยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับบุคคลอื่นที่ผู้จองกำหนดผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง   https://change-sinop.cra.ac.th  คลิกที่นี่

-กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์” จะแสดงข้อมูลของผู้จอง

-กรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ โดยระบุประเภทบัตร เลขที่บัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส แทนผู้จองเดิม

 

● ภายหลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เรียบร้อย รอตรวจสอบข้อมูล 2 วันทำการ

 

● ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่จะสามารถเข้าสู่ระบบ CRA Sinop ด้วยเลขที่บัตรและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วันนัดหมายและโรงพยาบาลเดิมที่ผู้จองเลือกไว้ (หากเลยกำหนดวันนัดหมายเดิมแล้วให้เลือกวันนัดใหม่) เข้าทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อรับ QR Code นำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ผู้จองเดิมได้เลือกเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

 

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เช็กเงื่อนไข! เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม