svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รพ.จุฬาฯ เผย ข้อมูลศึกษาการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็ก 12-15 ปี มีความปลอดภัย

26 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รพ.จุฬาฯ เผย ข้อมูลศึกษาการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12-15 ปี มีความปลอดภัย พบภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ ประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกัน

วันนี้ (26 ส.ค.64) เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เผยข้อมูล ความปลอดภัยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็ก อายุตั้งแต่ 12-18 ว่า วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ที่มีการอนุมัติใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ภายในประเทศไทยเป็นชนิดแรก (ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564) โดยมีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

 

ประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer ในเด็ก

วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่แสดงอาการ เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการป้องกันในผู้ใหญ่

วัคซีน Pfizer สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก ระดับใกล้เคียงกับผู้ใหญ่อายุ 16-25 ปี โดยมีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

ผลข้างเคียงของวัคซีน Pfizer ในเด็ก

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น เจ็บบริเวณตำแหน่งที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

อาการข้างเคียงเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นเล็กน้อย เช่น บวม แดงในตำแหน่งที่ฉีด

อาการข้างเคียงทั้งระบบ เช่น ไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

อาการข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเป็นอาการข้างเคียงที่พบรายงานในอัตราต่ำมาก

 

คำแนะนำจากแพทย์

จากภาพรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer ที่มีการฉีดในเด็กพบว่า มีผลดีมากกว่าผลข้างเคียง ซึ่งพบได้ในอัตราที่ต่ำ ปัจจุบันในประเทศไทยแนะนำให้ฉีดวัคซีนในผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ซึ่งขณะนี้มีเพียงวัคซีนชนิด mRNA เช่น วัคซีน Pfizer ที่มีข้อแนะนำให้สามารถฉีดในเด็กได้ ส่วนวัคซีนชนิดอื่น ๆ เช่น วัคซีนชนิดเชื้อตาย หรือชนิดไวรัลเวกเตอร์ ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดในเด็ก

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ที่มา : ศ. พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

รพ.จุฬาฯ เผย ข้อมูลศึกษาการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับเด็ก 12-15 ปี มีความปลอดภัย

logoline