อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จับมือ IUCN และบริษัท Huawei ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มศักยภาพการคุ้มครองพื้นที่ป่าทั้งระบบดาวเทียมและโดรน สอดประสานกับกำลังเจ้าหน้าที่

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 25 ส.ค.) ที่ห้องปฏิบัติการ Smart Patrol Operation อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดการประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ร่วมกับนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ IUCN และตัวแทน บริษัท Huawei เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าให้สูงขึ้น นำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต เช่น การนำเทคโนโลยีดาวเทียม มาใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้โดรน พร้อมติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ในการตรวจจับใบหน้าของผู้กระทำผิด ที่เข้ามากระทำผิดบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ การใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเสียงเลื่อยโซ่ยนต์ที่ผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้ การใช้โดรนบินสำรวจติดตามแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือแม้กระทั่งการส่งสัญญาณให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่ง มีการเคลื่อนย้ายข้ามแนวเชื่อมต่อผืนป่า หรือ Corridor จากอุทยานแห่งชาติทับลาน ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฯลฯ

เขาใหญ่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพดูแลพื้นที่และสัตว์ป่า

 

นายอดิศักดิ์ฯ เผยว่า “ เป็นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการหารือกับหน่วยงาน IUCN และ บริษัท Huawei ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทเอกชน ร่วมมือกันในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พัฒนาและยกระดับศักยภาพการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพิ่มขีดความสามารถของการคุ้มครองรักษาทรัพยากรฯของชาติ ต่อไปในอนาคต ”
เขาใหญ่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพดูแลพื้นที่และสัตว์ป่า

เขาใหญ่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพดูแลพื้นที่และสัตว์ป่า

 

ขณะนี้ได้กำหนดแผน เพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนป่า ตามระบบ SMART Patrol ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ และลานกางเต็นท์ลำตะคอง ให้เป็นสายตรวจส่วนกลาง สำหรับลาดตระเวนป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากเดิม 4 ชุดปฏิบัติการ เพิ่มเป็น 5 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งแต่เดิมเจ้าหน้าที่ของลานกางเต็นท์ ทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติภารกิจเฉพาะการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์เท่านั้น โดยในปัจจุบันพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ได้มีการปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หัวหน้าอุทยานฯจึงปรับเปลี่ยนอัตรากำลังในส่วนนี้ มาฝึกการใช้อาวุธปืน การใช้ GPS การจด datasheet ตามระบบ SMART Patrol เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนป่า ได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึง กรกฎาคม 2564) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่ป่าได้แล้วกว่า 81.6 % ซึ่งเป็นการลาดตระเวนป่าได้มากที่สุด

เขาใหญ่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพดูแลพื้นที่และสัตว์ป่า

เขาใหญ่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพดูแลพื้นที่และสัตว์ป่า

โดย – เกษม ชนาธินาถ