svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กสทช.ยันไม่ยกเลิกโครงการช่วยเหลือเด็กเรียนออนไลน์

24 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่มีการชะลอโครงการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ย้ำเดินหน้าตามเดิม

24 สิงหาคม 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่าสำนักงาน กสทช. ชะลอโครงการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์นั้น สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าไม่มีการชะลอโครงการฯ ยังเดินหน้าโครงการตามเดิม โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากต้นสังกัดของโรงเรียน สถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งเน็ตมือถือ และเน็ตบ้านเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์แล้ว 2.5 ล้านคน จากที่สำนักงานฯ ได้รับมาจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งสิ้น 4 ล้านคน ที่เหลืออีก 1.5 ล้านคน สำนักงานฯ ต้องส่งกลับให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลมาใหม่ เนื่องจากข้อมูลมีชื่อซ้ำ เบอร์โทรศัพท์ใส่เลขมาไม่ครบ ใส่เลขมาเกิน ทำให้ไม่ทราบว่าใช้เบอร์อะไร สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหลืออีก 3 ล้านคน สำนักงานฯ ได้เร่งรัดประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้รีบดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานฯ เพื่อประกอบการรับสิทธิ์ตามโครงการต่อไป

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า นักเรียน ที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้รับ SMS เมื่อมีการ Top-up แพ็กเกจให้ และสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับ SMS ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนนักศึกษาให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์นั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเน็ตบ้าน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 7 ล้านคน ภายในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในราคา 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564

logoline