svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.มีมติแก้ถ้อยคำศบค.ตัด WHO รับรอง ATK

24 สิงหาคม 2564

ครม.ปรับปรุงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ศบค. ครั้งที่ 12/2564 เรื่องจัดหา ATK ตัดการรับรององค์การอนามัยโลกออก

24 สิงหาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบการขอปรับปรุงข้อสั่งการนายกฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ครั้งที่ 12/2564  และการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา


 

ทั้งนี้ โดยขอแก้ไขข้อความจากเดิมระบุในสรุปผลการประชุม ศบค. ครั้งที่ 12/2564 หน้าที่ 17 ข้อ 6 ว่า "การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด"

 

เป็นข้อความว่า "ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้สธ.เร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด"

สำหรับการแก้ไขข้อสั่งการครั้งนี้ นายกฯได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ศบค. ปรับปรุงแก้ไขข้อสั่งการนายกฯ โดยฝ่ายเลขานุการ ศบค. ได้พิจารณาทบทวนสรุปผลการประชุมดังกล่าว และตรวจสอบจากบันทึกการประชุม

 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกฯได้สั่งการในที่ประชุมมีข้อความ ดังนี้ "ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้สธ.เร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด"