svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

บุกเคาะประตูบ้านชี้แจงทำความเข้าใจผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีน

24 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ แพทย์ พยาบาล รพ.ศรีสะเกษ บุกบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาล ชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีน พร้อมรับรองความปลอดภัยหากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมบริการฉีดวัคซีนให้ฟรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จากกองการสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีการประสานกับประธานผู้นำชุมชน ในการเดินทางนำวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อมาให้บริการฉีดให้ฟรีกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง โดยก่อนหน้านี้พบว่าหลายคนในกลุ่มนี้ยังไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีน ที่รัฐบาลมีการจัดสรรผ่านศูนย์เฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งหลายคนที่ไม่สะดวกในการให้ลูกหลานพาไปจุดบริการกลางในการฉีดวัคซีน โดยพบว่าหลายคนได้มีการเสพข่าวทางออนไลน์มือถือบางข่าว เป็นข่าวลวง ข่าวปลอมสร้างความเชื่อที่ผิดเพี้ยน ว่าฉีดวัคซีนแล้วอันตราย จึงได้เดินทางเข้ามาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจทั้งตัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและบุตรหลานที่เฝ้าดูแลประจำ ที่บ้าน ระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 หากไม่ฉีดวัคซีน ส่วนภายหลังฉีดวัคซีนแล้วหลายคนอาจวิตกกังวล แท้จริงแล้วไม่ได้มีอันตรายน่ากลัวอย่างที่คิด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล จากองการสาธารณสุข เข้ามาติดตามหลังการฉีดทุกวัน

บุกเคาะประตูบ้านชี้แจงทำความเข้าใจผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีน

บุกเคาะประตูบ้านชี้แจงทำความเข้าใจผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีน

โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยญัตติของสภาเทศบาล ให้มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของภัยพิบัติต่าง ๆ แก่ประชาชน และในช่วงนี้ก็มีภัยพิบัติโรค โควิด-19 เข้ามาคุกคามสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและเริ่มมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ส่งผลกระทบให้สภาพเศรษฐกิจเริ่มทดถอย ประชาชนตกงานไม่มีอะไรได้ หนทางเดียวที่จะทำให้เกิดสภาวะความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อให้ครบ 100% 
ซึ่งเทศบาลจึงได้ประสานสั่งซื้อวัคซีนในชุดแรกที่ได้รับการอนุมัติมาจำนวน 10,000 โดส ได้มาบริการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยความร่วมมือของคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นผู้นำวัคซีนที่สั่งซื้อมา เทศบาลมาฉีดให้ กลุ่มที่มีปัญหาอัตราเสี่ยงสูงสุดก็คือกลุ่มผู้ที่สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังโรคประจำตัว แต่กลุ่มนี้ก็เดินทางไปฉีดที่จุดกลางที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนลำบาก เทศบาลเมืองศรีสะเกษจึงได้ประสานขอเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับของการสาธารณสุขของเทศบาล ปูพรมเดินไปฉีดให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุถึงบ้านเรือนทุกหลังคา ซึ่งถ้าหากยังมีตกหล่นและวัคซีนหมดเทศบาลก็พร้อมในการที่จะจัดสั่งซื้อประสานมาฉีดให้ครบทุกคนต่อไป
บุกเคาะประตูบ้านชี้แจงทำความเข้าใจผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีน

 

บุกเคาะประตูบ้านชี้แจงทำความเข้าใจผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีน

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์

 

logoline