svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

หอการค้าไทย เสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 คลัสเตอร์โรงงาน

24 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

หอการค้า จับมือพันธมิตร เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ป้องกันคลัสเตอร์โรงงาน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดตั้ง รพ.สนาม และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยเตียงสีเหลือง

24 สิงหาคม 2564  ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์  รองประธานกรรมการบริหาร หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสมาคม อุตสาหกรรม ทูน่าไทย  สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย  สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา

 

หอการค้าไทย เสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 คลัสเตอร์โรงงาน

เพื่อหารือถึงแนวทางดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2013/2564 เรื่อง ให้โรงงานหรือสถานประกอบการ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Factory Accommodation Isolation: FAI) ตลอดจน แนวทางการจัดการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 จากผู้ป่วยกระจายไปยังแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะ และทราบว่าจังหวัดอยู่ระหว่างจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่มีจำนวนมากขึ้นในขณะนี้แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยขอให้ภาคเอกชนช่วยสนับสนุนเครื่องตรวจวัดออกซิเจนและปรอทวัดไข้    

 

หอการค้าไทย เสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 คลัสเตอร์โรงงาน

โดยการดำเนินการจากภาคเอกชน  ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดตั้ง รพ.สนาม และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยเตียงสีเหลือง ดังนี้

 

  1. จัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 6,000 ชิ้น ให้จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา จำนวน 1,700,000 บาท

 

2. สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยเตียงสีเหลือง เตียงแดงสีแดง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

 

- รพ.กระทุ่มแบน เครื่อง Oxygen High Flow เครื่องเล็ก จำนวน 15 เครื่อง จำนวนเงิน 3,825,000 บาท

 

- รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เครื่อง Oxygen High Flow เครื่องเล็ก จำนวน 10 เครื่อง จำนวนเงิน  2,555,000 บาท เครื่องใหญ่จำนวน 3 เครื่อง จำนวนเงิน 1,830,000 บาท

 

- จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (รพ.ทองอุไร) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเตียง 200 เตียง จำนวนเงิน 6,000,000 บาท เพื่อรองรับกลุ่มแรงงานในคลัสเตอร์โรงงาน

 

- รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี ไปที่การปรับปรุงพัฒนาระบบการระบายอากาศและการป้องการติดเชื้อ/ระบบ Telemedicine เพื่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย/เครื่องตรวจและติดตามชีพแบบรวมศูนย์ และจำนวนเตียงระดับสีแดง 16 เตียง จำนวน 3,000,000 บาท

 

หอการค้าไทย เสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 คลัสเตอร์โรงงาน

 

3. สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง จำนวน 300,000 บาท

 

ข้อมูลจาก  : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

 

logoline