svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต

24 สิงหาคม 2564

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งทุกหน่วยเร่งจำกัดวงแพร่ระบาดโควิด-19 กลุ่มแรงงานข้ามชาติ พร้อมเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อกว่า80% เป็นกลุ่มสีเขียวไม่แสดงอาการ ระดมตรวจคัดกรองแยกคนป่วยออกจากชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งอาศัยกันอยู่แออัด

24 สิงหาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต พบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องหลักกว่า 100 คนต่อวัน ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่แสดงอาการ) เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ขณะที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ มี 3 คลัสเตอร์ใหญ่ ได้แก่ แคมป์คนงาน แรงงานประมง และตลาดสด โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต

เนื่องจากมีกลุ่มแรงงานทำงานอยู่ในสถานประกอบการและกิจการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ลังพบว่ามีแรงงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้จังหวัดภูเก็ตจะต้องวางมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ล่าสุดนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพบการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก เช่น เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา เป็นต้น มาประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันให้เข้มข้นมากขึ้น แม้ที่ผ่านมาจะวางมาตรการป้องกันไปแล้วระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถจำกัดวงการแพร่ระบาดได้ 

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต
 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังพบการแพร่ระบาดโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และกระจายตามพื้นที่ต่างๆ จากตัวเลขผู้ติดเชื้อพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แม้ก่อนหน้านี้จะมีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไปแล้ว แต่จากรายงานและประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ ยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องหาแนวทางจำกัดการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุด เพราะยังมีการไปมาหาสู่กันเป็นระยะๆ จึงเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต

"จากการรายงานตัวเลขของแรงงานข้ามชาติที่มีการขึ้นทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีประมาณ 61,000 คน และมีนายจ้างประมาณ 11,300 คน หากแยกรายอำเภอ จะอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในอำเภอกะทู้และอำเภอถลาง อำเภอละกว่า 10,000 คนเศษ ส่วนที่เหลือจะอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอประสานกับเจ้าของแคมป์ต่างๆ ในการตรวจคัดกรองแรงงานในความรับผิดชอบของตัวเอง และให้แต่ละแคมป์จัดสถานที่รองรับแรงงานที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ กรณีกลุ่มสีเขียวมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการให้จัดพื้นที่แยกจากกลุ่มที่รอดูอาการ ส่วนสีเหลืองหรือสีแดงให้ส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลตามขั้นตอน โดยแต่ละแคมป์จะต้องมีแคมป์เมเนเจอร์เพื่อรายงานสถานการณ์แรงงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี" 

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต
 

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต

นายณรงค์ กล่าวยอมรับว่า ที่มีปัญหาขณะนี้ คือ แรงงานที่อยู่อาศัยในบ้านเช่าหรืออยู่กันเป็นกลุ่มย่อยในชุมชนต่างๆ ซึ่งมีการเดินทางจากที่พักไปยังที่ทำงานกันเอง จึงทำให้การตรวจคัดกรองได้ลำบาก แต่จากการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทราบว่า แรงงานเหล่านี้มีนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างชัดเจนในแต่ละประเภทกิจการ ซึ่งจะได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม และประสานขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง เพื่อทำความเข้าใจกับแรงงานกลุ่มนี้ โดยเฉพาะขอความร่วมมืองดเดินทางไปมาหาสู่กันในระยะนี้ก่อน เน้นให้เดินทางระหว่างที่พักกับที่ทำงานเป็นหลัก เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงของการแพร่ระบาด หากสามารถทำได้ เชื่อว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ในการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ

เร่งจำกัดการแพร่ระบาดโควิด กลุ่มแรงงานข้ามชาติภูเก็ต

ภาพ / ข่าว โดย :
สาลินี  ปราบ จ.ภูเก็ต