ยอดลงต่อเนื่อง ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 24 ส.ค.64 รวม 17,165 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 16,973 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,059 ราย หายป่วยสะสม 854,403 ราย เสียชีวิต 226 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 24 ส.ค.64 รวม 17,165 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 16,973 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,055,088 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 20,059 ราย หายป่วยสะสม 854,403 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 192,334 ราย เสียชีวิต 226 ราย

ยอดลงต่อเนื่อง ศบค. เผยยอดวันนี้ 17,165 ราย หายป่วย 20,059 ราย เสียชีวิต 226 ราย