น่าน- จังหวัดน่าน และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ปันน้ำใจสู้โควิด-19 มอบผลผลิตเงาะจากเภอทุ่งช้าง 3,100 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่หน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน นำเงาะของอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 3,100 กิโลกรัม มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19  ก่อนนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และบุคลากรด่านหน้า ทั้ง 24 แห่ง โดยมีแพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และข้าราชการ บุคคลากรโรงพยาบาลน่าน เป็นผู้รับมอบ

"น่าน"มอบเงาะ3,100กก.-ปันน้ำใจสู้โควิด19

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง

"น่าน"มอบเงาะ3,100กก.-ปันน้ำใจสู้โควิด19

แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งคณะ ที่นำผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นเงาะคุณภาพดี จากอำเภอทุ่งช้าง มามอบให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในครั้งนี้

 

"น่าน"มอบเงาะ3,100กก.-ปันน้ำใจสู้โควิด19

 

ข่าว/ภาพโดย สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร /น่าน