ยอดลงต่อเนื่อง ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 23 ส.ค.64 รวม 17,491 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 17,093 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย  หายป่วย 22,134 ราย  เสียชีวิต 242 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 รวม 17,491 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 17,093 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,037,923 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 22,134 ราย หายป่วยสะสม 834,344 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 195,454 ราย เสียชีวิต 242 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 17,491 ราย หายป่วย 22,134  เสียชีวิต 242