ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ ไทยอยู่อันดับ 33 ของโลก ผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลดลง วันนี้ 19,014 ราย ดับอีก 233 คน สะสม 9,226 คน อาการหนัก 5,239 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,117 ราย พบ อายุเกิน 60 ปียังเสียชีวิตเป็นอันดับ 1

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (22 ส.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือศบค. รายงานการแพร่ระบาด โควิด-19 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม ว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 33 ของโลกประเทศในเอเชีย พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย สำหรับอัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านคน สหรัฐอเมริกา 115,601 ราย สหราชอาณาจักร 94,608 ราย มาเลเซีย 46,755 ราย อินเดีย 23,236 ราย ฟิลิปปินส์ 16,398 ราย ไทย 14,990 ราย และอินโดนีเซีย 14,331 รายส่วนอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 1 ล้านคน สหรัฐอเมริกา 1,935 รายสหราชอาณาจักร 1,927 ราย อินโดนีเซีย 453 รายมาเลเซีย 424 ราย อินเดีย 311 ราย ฟิลิปปินส์ 284 รายและไทย 133 ราย

 

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 19,014 ราย ติดเชื้อในประเทศ 18,808 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 196 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,020,432 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,049,295 ราย หายป่วยแล้ว 20,672 ราย หายป่วยสะสม 812,210 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 233 ราย เสียชีวิตสะสม 9,226 ราย คิดเป็น 0.90% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 200,339 ราย ในโรงพยาบาล 40,827 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 159,512 ราย อาการหนัก 5,239 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,117 ราย

 

ผู้รับวัคซีนฉีดแล้ว 26,832,179 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 298,479 ราย สะสม 20,272,171 ราย เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 97,206 ราย สะสม 6,017,820 ราย เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 8,393 ราย สะสม 542,188 ราย

 

ผู้ป่วยติดเชื้อ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,347 ราย 4 จังหวัดภาคใต้ 796 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 9,665 ราย เรือนจำและที่ต้องขัง 196 ราย

 

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 233 ราย กรุงเทพมหานคร 71ราย สมุทรปราการ 25 ราย สมุทรสาคร 20 ราย นครปฐม 16 ราย ปทุมธานี 14 ราย นนทบุรี 8 ราย นราธิวาส 3 ราย ปัตตานี 3 ราย สงขลา 2 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย ชุมพร 1 ราย ตรัง 1 รายพังงา 1  ราย บุรีรัมย์ 3 ราย สุรินทร์ 3 ราย หนองคาย 2 ราย ขอนแก่น 2 ราย อุดรธานี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย ชัยภูมิ 1 รายยโสธร 1 ราย ศรีสะเกษ 1 ราย นครพนม 1 ราย ตาก 5 ราย อุตรดิตถ์ 2 ราย พิจิตร 1 ราย สุโขทัย 1ราย อยุธยา 15 ราย สระบุรี6 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย ฉะเชิงเทรา 4 ราย นครนายก 3 ราย อ่างทอง 2 ราย ระยอง 2 ราย ชลบุรี 2 ราย ปราจีนบุรี 1 รายสระแก้ว 1 ราย และตราด 1 ราย เป็นชาย 140 ราย หญิง 93 ราย ชาวไทย 226 ราย เมียนมา 4 ราย กัมพูชา จีนสิงคโปร์ อย่างละ 1 ราย ค่ากลางอายุ 66 ปี (7เดือน-101ปี ) อายุ 60 ปีขึ้นไป 155 ราย คิดเป็น 67% อายุน้อยกว่า 60 ปีมีโรคเรื้อรัง 43 รายคิดเป็น 18% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 33 รายคิดเป็น 14% ตั้งครรภ์ 2 ราย กรุงเทพมหานคร เด็กอายุ 7 เดือน 1 รายประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีโรคประจำตัวแพทย์คลินิก 1 ราย กรุงเทพมหานครอายุ 88 ปี เสียชีวิตที่บ้านระหว่างนำส่ง 4 ราย และอีก 2 ราย และฉะเชิงเทรา ชุมพรอย่างละ 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 220 ราย คนรู้จัก 100 ราย ครอบครัว 23 ราย อาศัย 92 ราย อาชีพเสี่ยง 5 ราย

ในส่วนผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 10 ราย จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย วันที่ 15 สิงหาคม เพศชายอายุ 31 ปี สัญชาติดัตซ์ และวันที่ 16 สิงหาคม เพศหญิงอายุ 32 ปี สัญชาติดัตซ์  ผลพบเชื้อไม่มีอาการ ภูเก็ตแซนด์บล็อก อยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาล 2 ราย จากประเทศเมียนมา วันที่ 18 สิงหาคม เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ เพศหญิง 2 ราย อายุ 19และ41 ปี สัญชาติไทย อาชีพไม่ระบุ ผลพบเชื้อไม่มีอาการ LQ ภูอินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2 ราย และวันที่ 21 สิงหาคม เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ เพศหญิง 2 ราย อายุ 19และ42 ปี สัญชาติเมียนมา ผลพบเชื้อไม่มีอาการ โรงพยาบาลอุ้มผาง 2 ราย จากประเทศไต้หวันหนึ่งรายวันที่ 10 สิงหาคม ท่าเรือ เพศชายอายุ 48 ปี สัญชาติไทย อาชีพลูกเรือ ผลพบเชื้อไม่มีอาการ AQชลบุรี โรงพยาบาลเอกชนชลบุรี จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย วันที่ 6 สิงหาคมด่านพรมแดนทางบก เพศหญิง 2 ราย อายุ 29และ49 ปี สัญชาติไทย อาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ผลพบเชื้อมีอาการ LQ นราธิวาส โรงพยาบาลตากใบ 2 ราย และจากประเทศกัมพูชาวันที่ 20 สิงหาคม ด่านพรมแดนทางบก เพศชายอายุ 24 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานออนไลน์ ผลพบเชื้อมีอาการ โรงพยาบาลเอกชนสระแก้ว

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างจังหวัด และภาพรวมประเทศระลอกเมษายน 2564 พบว่าติดเชื้อทั่วประเทศ 18,808 ราย ต่างจังหวัด 71 จังหวัด 10,461 คิดเป็น 56% กรุงเทพและปริมณฑล 8,347 คิดเป็น 44% จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่และสะสมวันที่ 1 เมษายนถึง 22 สิงหาคม รวมทั้งประเทศ(ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร) 1,018,031 ราย ในเรือนจำรวม 55,168 ราย นอกเรือนจำรวม 962,863 ราย ในจำนวนนี้จังหวัดอื่น 496,021 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 466,842 ราย

 

ส่วนข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ผลการตรวจวันที่ 21 สิงหาคมจำนวน 7,936 ราย ปฏิบัติไม่ครบ 12 ราย คิดเป็น 0.15% ไม่มีไทยชนะ 3 ราย คิดเป็น 0.04% ไม่ปฏิบัติ 0 คิดเป็น 0%

 

สำหรับการร้องเรียนการกระทำผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เรื่อง  ลักลอบเล่นการพนัน รวม 2 เรื่อง ส่วนการร้องเรียนกระทำผิดมาตรการควบคุม 8 เรื่อง คือ ร้านอาหารเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า 6 เรื่อง และร้านค้าปลีก 2 เรื่อง นอกจากนี้ส่วนประสานงานสายด่วน ศปม. ยังรายงานข้อมูลระหว่างวันที่ 1- 21 สิงหาคม โดยความต้องการเตียงคิดเป็นสาม 19.91% ขอรับยา 18.19% ขอยานพาหนะ 18.78% ปรึกษา 21.71% การกระทำผิดพ.ร.ก. 1.14% ยอดสะสมตามประเภทต้องการเตียง 340 ราย ขอรับยา 155 ราย ขอยานพาหนะ 160 ราย ปรึกษา 185 ราย ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 12 ราย