นายกอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ป้องกันโควิด-19 เชิงรุก ให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

21 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ภาคสนามฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 28 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน  โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  

อบจ.อุบลฯลุยฉีดต่อเนื่อง ซิโนฟาร์มแก่ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส
 

การออกให้บริการในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ บริการออกฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้พิการ ที่ไม่สามารถ ที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี ได้ อีกทั้ง ผู้พิการถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วย รุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

อบจ.อุบลฯลุยฉีดต่อเนื่อง ซิโนฟาร์มแก่ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส

โดย - กฤษณะ วิลามาศ