หลายคนอาจมีข้อสงสัยและประสบปัญหา วันนี้ขออัปเดตและช่วยชี้ทางลัดเพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ ง่ายๆทาง www.sso.go.th ประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ด้วยเลขบัตรประชาชาชน คลิกเดียวรู้ผล พร้อมโชว์ไทม์ไลน์โอนเงิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ประกันสังคม ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 29 จังหวัด สามารถตรวจสอบเช็กสิทธิการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้ตามทางลัดต่อไปนี้

ทางลัดเช็กสิทธิประกันสังคม มาตรา 39

 1. เข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 
 2. กรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก / กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 3. กดค้นหา
 4. ระบบจะแจ้งว่า เลขประจำตัวประชาชน ของท่าน ได้/ ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 39 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด 

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 39

 • ลาออกจากการเป็นพนักงานเอกชนแล้ว
 • เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน
 • ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน
 • จ่ายเงินสมทบ 432 บาท/เดือน

ทางลัดเช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

 1. เข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40
 2. กรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก / กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 3. กดค้นหา
 4. ระบบจะแจ้งว่า เลขประจำตัวประชาชน ของท่าน ได้/ ไม่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 40 
 5. ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินเยียวจากประกันสังคมจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับเลขบัญชีธนาคาร
 6. ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5.  การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ไทม์ไลน์ประกันสังคมโอนเงินเยียวยา

วันที่ 23 ส.ค.  2564 โอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39  ใน 13 จังหวัดแรก

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา
 11. ชลบุรี
 12. อยุธยา
 13. ฉะเชิงเทรา

24-26 ส.ค. 2564 โอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรสาคร
 6. สมุทรปราการ
 7. ยะลา
 8. ปัตตานี
 9. นราธิวาส
 10. สงขลา
 11. ฉะเชิงเทรา
 12. ชลบุรี
 13. พระนครศรีอยุธยา

27 ส.ค. 2564 โอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด

 1. กาญจนบุรี
 2. ตาก
 3. นครนายก
 4. นครศรีธรรมราช
 5. ประจวบคีรีขันธ์
 6. ปราจีนบุรี
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สิงห์บุรี
 13. สมุทรสงคราม
 14. สระบุรี
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 หากเช็กแล้วไม่ได้สิทธิ ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ชี้ทางลัด! ตรวจสอบสิทธิ ม.39 ม.40 ได้ที่นี่ ผ่านทาง www.sso.go.th