svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

โคราชผวา Bubble and Seal โรงไก่รั่วไม่หยุด พนง.โรงแรมติดเพิ่ม

21 สิงหาคม 2564

เทศบาลโคราชผวา Bubble and Seal โรงไก่คาร์กิล รั่วไม่หยุด พนง.โรงแรมติดเพิ่ม สั่งปิดศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง กักตัวบุคลากร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 452 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 164 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 38 ราย และการสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ 252 ราย รวมยอดสะสม 16,368 ราย รักษาอยู่ 6,283 ราย ยังรักษาหาย 9,967 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย โดยเป็นผู้ป่วยชายอายุ 57 ปี อ.แก้งสนามนาง ประวัติกลับจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครและผู้ป่วยชาย 54 ปี อ.ด่านขุนทด ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ รวมเสียชีวิตสะสม 118 ราย

โคราชผวา Bubble and Seal โรงไก่รั่วไม่หยุด พนง.โรงแรมติดเพิ่ม
 
ขณะเดียวกันชุดตรวจบูรณาการ อ.เมือง โดยมีนายไกรสีห์  หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ในฐานะเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบพร้อมบุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานปกครอง อ.เมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจมาตรการ Bubble and Seal ของบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัยและบริษัท คาร์กิลมีทส์ จำกัด ต.กระโทก อ.โชคชัย ทั้ง 2 แห่งเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ขนาดใหญ่ได้เช่าห้องพักของโรงแรม รีสอร์ต จำนวน 17 แห่ง พื้นที่ อ.เมือง ให้ลูกจ้างกว่า 2 พันคน พักอาศัยเป็นเวลา 28 วัน เพื่อจัดกลุ่ม คุมไว ลดการแพร่กระจาย

โคราชผวา Bubble and Seal โรงไก่รั่วไม่หยุด พนง.โรงแรมติดเพิ่ม
 

นายไกรสีห์ กล่าวว่า สถานการณ์ที่โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง ที่พักของลูกจ้างโรงงานคาร์กิลมีทส์ จำนวน 233 คน รับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ยืนยันผลตรวจพนักงานโรงแรมติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้พบผู้ป่วยสะสม 15 ราย เป็นลูกจ้างของโรงงาน 6 ราย เชฟโรงแรม 5 ราย แผนกต้อนรับ 1 ราย และแม่บ้าน 1 ราย และพนักงาน 2 ราย รวม 9 ราย กรณีดังกล่าวทราบไทม์ไลน์ผู้ป่วย 2 ราย มีอาการไม่สบายได้เดินทางไปตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) และแม่บ้านได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการได้ปิดให้บริการทั้ง 2 ศูนย์บริการ เพื่อล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และพื้นที่รวมทั้งจุดสัมผัสบ่อย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ส.ค. ในระหว่างนี้สามารถขอเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง คือ วัดทุ่งสว่าง สวนพริกไทยและการเคหะ รวมทั้งให้กักตัวพยาบาล 1 ราย นักวิชาการ 1 ราย และแม่บ้าน 1 ราย นอกจากนี้ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการทั้ง 2 ศูนย์ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

โดย - เกษม  ชนาธินาถ