svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี

21 สิงหาคม 2564

คนไทยไม่ทิ้งกัน อช.พุเตย ส่งมอบเตียงไม้ไผ่ สนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ศูนย์พักคอย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง

21 สิงหาคม 2564 นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพุเตย ดำเนินการส่งมอบเตียงไม้ไผ่จำนวน 15 เตียง ให้ศูนย์พักรอระดับตำบล Local Quarantine ศูนย์พักคอย Community Isolation ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี

โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และนายสุภัทชัย ยินดียุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นผู้รับมอบ อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติพุเตย ได้จัดทำเตียงไม้ไผ่ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 15 เตียง เพื่อสนับสนุนศูนย์พักรอระดับตำบล Local Quarantine ศูนย์พักคอย Community Isolation ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ประโยชน์เป็นเตียงสนามชั่วคราว ในการสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับพื้นที่ และพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี อช.พุเตย มอบเตียงไม้ไผ่ให้ศูนย์พักคอย สุพรรณบุรี