อันไว้! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 40 สต./ลิตร

โออาร์และบางจาก แจ้งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 21 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

อันไว้! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมัน