svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

อันไว้! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมัน

20 สิงหาคม 2564

อันไว้! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 40 สต./ลิตร