svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ปชช.เฮ รัฐคลายล็อกเปิดแบงก์ในห้างสรรพสินค้า

20 สิงหาคม 2564

ศบค. มีมติปรับมาตรการจำหน่ายสินค้าจำเป็น/กิจการจำเป็น ในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด 29 จังหวัด อนุญาตให้ธนาคารสถาบันการเงินที่อยู่ใน ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ สามารถเปิดให้บริการได้ โดยมีการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 26 ข้อปฏิบัติตามข้อเสนอ

โดยทุกธนาคารได้เตรียมพร้อมในการให้บริการของสาขา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การบริหารจัดการภายในสาขาและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนลูกค้าและช่องให้บริการเพื่อลดความแออัด โดยแต่ละธนาคารจะพิจารณาการเปิดสาขาตามความเหมาะสม และความเสี่ยงของแต่ละธนาคารรวมถึงประกาศของเจ้าของพื้นที่และการประกาศของจังหวัด

ด้านผู้ที่มาใช้บริการบอกว่าสะดวกสบายขึ้นมากหลังจากธนาคารในห้างเปิดบริการได้ เพราะช่วงที่สาขาในห้างปิดต้องไปทำธุรกรรมที่สาขา stand alone นอกห้างซึ่งมีความแออัดโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่แต่ละธนาคารจะมีลูกค้าจำนวนมาก หลังจากสาขาในห้างเปิดก็จะลดความแออัดลงได้ ส่วนการคลายล็อกนั้นอยากให้เปิดทั้งห้างแต่ในความเป็นจริงตอนนี้คงไม่สามารถทำได้เนื่องจากการระบาดยังรุนแรง
 

ปชช.เฮ รัฐคลายล็อกเปิดแบงก์ในห้างสรรพสินค้า

สำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดให้บริการไม่เกิน 17.00 น. สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการ แต่ไม่เกิน 17.00 น. สาขาทั่วไปแบบ Stand Alone เปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7 วันทำการ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่เกิน 15.30 น. ส่วนสาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกิน 15.00 น

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking หรือตู้ ATM และติดต่อธนาคารที่ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทาง Call Center  Line@ Facebook  Website เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และงดให้บริการแลกเหรียญ และธนบัตรย่อยเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส