svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวดี! รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

20 สิงหาคม 2564

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้เด็กอายุ 12-28 ปีใน 7 กลุ่มเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด แบบ mRNA ของ ไฟเซอร์ Pfizer

20 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค เป็นผู้ป่วยที่รักษาประจำของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

สำหรับช่องทางลงทะเบียน สามารถทำได้ดด้วยการสแกน QR Code หรือ ลงทะเบียน ที่ลิงก์ https://chulapfizer.kcmh.or.th

ข่าวดี! รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

ทั้งนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไข  สำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้ 

  1. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 12-18 ปีที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย..
  • โรคอ้วน อายุ 12-13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 15-18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และหอดหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  • โรคเบาหวาน
  • โรคพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กพัฒนาการช้า

 

หลังจากที่ได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้บันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน โดยข้อมูลการลงทะเบียนของจะขึ้นในระบบหมอพร้อม และ Application Chula Care ภายใน 3 วัน หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 

ข่าวดี! รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำหรับคำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ผู้รับวัคซีนกรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

 

ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน ปากกา โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

 

ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดยาใดๆที่รักษาโรคประจำตัว

 

หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อน


ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ