svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“ผู้ว่าฯปู” ยื่นใบลาออก ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงกลับมาโฟกัสเรื่องงาน

20 สิงหาคม 2564

หลังจากที่ “ผู้ว่าสมุทรสาคร” ได้ยื่นใบลาออก และยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงกลับมาโฟกัสเรื่องงานอย่างเต็มที่ ล่าสุดเตรียมพลิกฟื้นฟูสมุทรสาคร ภายในส.ค. ยอดผู้ติดเชื้อรายวันต้องไม่ถึง 1000 ราย

20 สิงหาคม 2564 หลังจาก "ผู้ว่าฯปู" หรือ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ทำหนังสือขอลาออกจากราชการ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพราะมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวอันเกิดจากการทำงานในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  และเวลาในการดูแลครอบครัวอย่างจำกัด จึงขอลาออกจากราชการ โดยขอให้มีผลในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ในระหว่างรอการอนุมัติ ผู้ว่าฯปู โฟกัสเรื่องการทำงานอย่างเต็มที่ สู้ไม่ไหว คือร่างกายผม แต่สมุทรสาครยังสู้ไหว โดยล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อรายวันของสมุทรสาคร ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

17 สิงหาคม 1,843 คน

18 สิงหาคม 1,820 คน 

19 สิงหาคม 1,739 คน 

20 สิงหาคม 1,556 คน

"ผู้ว่าฯปู" ตั้งเป้า ภายในสิงหาคมนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายวันในสมุทรสาครต้องไม่ถึง 1000  คน

 

ฟังผู้ว่าฯพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ในสมุทรสาคร กับการ ”พลิกพื้นสมุทรสาคร” ว่าเป็นไปได้แค่ไหน และสมุทรสาครเริ่มมีสัญญาณดีอย่างไรบ้าง